Soutěž Adventní kalendář

Soutěž probíhala od 5. 11. 2013 do 12. 12. 2013.

Zadání soutěže: Výtvarná soutěž o nejhezčí adventní kalendář. Soutěže se mohli účastnit jednotlivci i skupiny (celé třídy).

Do soutěže bylo přihlášeno 26 adventních kalendářů. Jejich tvůrci byly jednak třídní kolektivy jednak skupiny žáků. Některé třídy přihlásily i více prací. Soutěž probíhala ve školním systému na adrese http://www.specskolytrebic.cz/clanek-soutez, kde bylo dostupné hlasování.

Soutěž Malovaná pohádka

Soutěž probíhala v období od 6. 5. 2014 do 30. 5. 2014.

Zadání soutěže: Výtvarná soutěž o nejhezčí ilustraci k pohádce. Úkolem žáků bylo vytvořit soutěžní obrázky na tabletech.

Žáci celkem přihlásili do soutěže 26 obrázků. Soutěž probíhala ve školním systému na adrese http://specskolytrebic.cz/malovana-pohadka, kde bylo dostupné hlasování.

Soutěž To znám

Soutěž probíhala v období od 27. 5. do 6. 6. 2014

Zadání soutěže: Vědomostní kvíz pro žáky zaměřený na předmět Zeměpis.

Soutěž probíhala ve dvou kolech - žáci, kteří dosáhli v prvním kole úspěšnosti min. 80%, postoupili do 2. kola.

Výsledky soutěže

  • 1. místo Tomáš R. 8.A (úspěšnost 95%).
  • 2. místo Tereza 7.A (úspěšnost 85%)
  • 2. místo Rostislav 8.A (úspěšnost 85%)
  • 2. místo Lucka 8.A (úspěšnost 85%)
  • 3. místo David 7.B (úspěšnost 80%)

Soutěž Aktivity naší školy

Soutěž probíhala v období od 24. 10. do 25. 11. 2014.

Zadání soutěže: Úkolem žáků bylo pomocí tabletů vytvořit nejhezčí fotografii ze života školy. Účastnily se třídy, družiny a kroužky.

Žáci celkem přihlásili do soutěže 38 fotografií. Soutěž probíhala ve školním systému na adrese http://specskolytrebic.cz/soutez-aktivity. Vítěznou fotografií se stala fotografie třídy 3. A.