Mezigenerační setkávání s Domovem pro seniory Třebíč - Manž. Curieových v průběhu roku 2022

Fotogalerie :

https://photos.app.goo.gl/NxsogBwk68LyeY2S8

 

 

V čtvrtek 17.12. 2020 byly klientům denního stacionáře Domovinka Třebíč předány roušky zdobené v rámci projektu Sbližování generací XIV.Tento projekt byl realizován v rámci grantového programu "Zdravé město - Rodina a zdraví - rok 2020 " a podpořen městem Třebíč.

Poděkování třebíčským zdravotníkům

Jako poděkování třebíčským zdravotníkům byly předány jménem zaměstnanců školy na JIP plicního, interního a infekčního oddělení třebíčské nemocnice zdobené perníky a malé občerstvení.

Výstava výtvarných  žákovských prací ZŠ Cyrilometodějská a MŠ Benešova v knihovně

Výtvarné práce dětí od paní učitelky Vejtasové, Syrové, Hortové a Němcové /výstava možno navštívit během měsíce února v otevíracích hodinách knihovny/

Lyžařský výcvikový kurz Jalovec - 2017

Projekt "Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami"

Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Naše škola Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 je partnerem projektu "Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Realizátorem projektu je firma Matesová Jana RNDr., v.o.s. Cílem projektu je významně inovovat vzdělávací metody u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami partnerské školy. Projekt byl zahájen 1. 4. 2013 a bude trvat do 31. 1. 2015.

Zobrazit podrobnější informace o projektu >>