Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Přehled akcí a úkolů na červen 2019


 

  1. Provozní  záležitosti  školy, kulturní, vzdělávací a sportovní akce pro žáky školy


 

Termín

Úkoly/akce

Místo konání

Účast /

pověření realizace

Pondělí 3.6.

od 8:00hod.

Preventivní akce s MP  "Chovám se správně"

C22

V.A J. Čechová

Pondělí 3.6.

Vzdělávací program „Dobrodružství Hastrmana Tatrmana“

Divadlo Pasáž

VIII.C P. Machátová

Úterý 4.6.


 

Kotlíkový guláš – akce třídy III.B a V.B

školní hřiště C22

III.B – J. Hortová

V.B. – M. Križanová

Úterý 4.6.

Čtvrtek 6.6.

Tvoření v Senior Pointu - Sbližování generací XIII.

B. Vejtasová,

S. Nováková, děti z výtvarného kroužku

Úterý 4.6.

Exkurze na mlýn v Dašově

VIII.B R. Němcová

Středa 5.6.

9.00-12.00 hod.

Projektový den - Tajemství hmyzího světa - pro všechny třídy ZŠ speciální „Cesta za tajemstvím louky“

Z23

III.A – L. Duranová

III.B – J. Hortová

V.B. – M. Križanová

VII.A – B. Vejtasová

VIII. B – R. Němcová

VIII.C – P. Machátová

III.C – M. Syrová

VII.B - R. Zavadilová

IX.A H. Kolorosová pomoc na stanovištích

Středa 5.6.

Terapie na oslících

Pokojovice

VIII.B R. Němcová

Pátek 7.6.

9.00 hod.

Cesta do Bradavic – předávání vysvědčení z Bradavic

III.A – L. Duranová

III.B – J. Hortová

V.B. – M. Križanová

VII.A – B. Vejtasová

VIII. B – R. Němcová

VIII.C – P. Machátová

Pátek 7.6.

Návštěva ledárny v Třebíči a předání diplomů z bradavické školy - spec. třídy a nižší stupeň praktické

VII.A B. Vejtasová

Pátek 7.6.

Labyrint Třebíč

Ukončení výuky po páté vyučovací hodině

třídní učitelka oznámí zákonným zástupcům žáků do  pondělí 3.6.zkrácení vyučování 12:35hod.

 V.A J. Čechová

Pondělí 10.6.

Výlet  do Okříšek

VIII.C – P. Machátová

Úterý 11.6.

Vzdělávací program „Za poklady do muzea“

Muzeum Vysočina

VIII.C P. Machátová

Středa 12.6.

8.00 – 14.30 hod.

Rodinný zábavný park FABULA - výlet

Kamenice na Lipou

III.B – J. Hortová

V.B. – M. Križanová

Středa 12.6.

Pohádkový zámek Brtnice

VIII.B R. Němcová

Čtvrtek 13.6.

(náhradní termín 24.6.)

Výlet ZOO Jihlava


 

VIII.B R. Němcová

Do pátku  14. 6.

Zápis žáků do školní družiny a internátu na školní rok 2019/2020.          Vedoucí vychovatelka předá řediteli školy kopie přihlášek  do ŠD a do  internátu školy pro příští školní rok.  Seznamy žáků předá řediteli v elektronické podobě.

vedoucí vychovatelka  L. Kučerová

Pátek 14.6.

Výroba letních triček v provozovně Vrátka

VIII.B R. Němcová

Pátek 14.6.

Workshop  "Bezpečný sex"

VIII.A L. Vetchá

IX.A H. Kolorosová

Pondělí 17.6.   

Lego Robotika – vzdělávací program

III.B – J. Hortová

VIII.C P. Machátová

Pondělí 17.6.   

Projížďka parníkem po dalešické přehradě - Sbližování generací XIII.

VII.A B. Vejtasová, III.A L. Duranová, VIII.B R. Němcová a další  děti podle zájmu

Pondělí 17. 6.

ve 13:00hod.

C 22 – třída III. A

Pedagogická rada za 4. čtvrtletí  šk. roku 2018/2019  zúčastní se jí všichni pedagogičtí pracovníci ( kromě vychovatelů  ŠD a internátu, kteří konají výchovnou činnost u dětí a asistentů ped.)

Ukončení výuky po čtvrté vyučovací hodině – třídní učitelé oznámí zákonným zástupcům žáků do pátku 14. 6.

Školník  připraví třídu pro konání pedagogické rady. Asistenti s pracovní dobou přesahující 4. vyuč. hodinu odcházejí na výpomoc do ŠD.

Středa 19.6.

od 8:30hod.

Rafty s městskou policií

V.A J. Čechová

VI.A J. Chudobová

VIII.A L. Vetchá

IX.A H. Kolorosová

Středa 19.6.

Tradiční opékání s rodiči.

Z23

VII.B R. Zavadilová

III.C M. Syrová

VIII.C P. Machátová

Středa 19.6.

Od 8:30hod.


 

Park u západomoravského muzea „Program Krteček“

Muzeum Vysočina Třebíč

VIII.B R. Němcová

III.B – J. Hortová

V.B. – M. Križanová

Středa 19.6.

11-12 hod.

Bowling u Kmotra

VI.A J. Chudobová

IX.A H. Kolorosová

Čtvrtek 20.6.

Vzdělávací program “Čaroděj ze země OZ“

Knihovna Třebíč

VIII.B R. Němcová

III.B – J. Hortová

VIII.C P. Machátová

Pátek 21.6.

Mezitřídní projekt Metodek (prázdninový)

VIII.B R. Němcová

III.B – J. Hortová

Pátek 21.6.

Finanční dílnička "Týden v rodině"

Ukončení výuky po čtvrté vyučovací hodině

třídní učitelké oznámí zákonným zástupcům žáků do  pondělí 17.6.

zkrácení vyučování 11:40 hod

V.A J. Čechová

VI.A J. Chudobová

VIII.A L. Vetchá

IX.A H. Kolorosová

Pondělí 24.6.


 

Knihovna Modřínová

III.B – J.  Hortová

V.B. – M. Križanová

Úterý 25.6.


 

Projekt "Velký x malý" 

V.A J. Čechová

VI.A J. Chudobová

VIII.A L. Vetchá

IX.A H. Kolorosová

Středa 26.6.

Od 9:00hod.

Jedlá zahrada – vzdělávací program

Chaloupky – Třebíč, Zahrada u řeky

III.B – J. Hortová

V.B. – M. Križanová

VIII.B R. Němcová

VIII.C P. Machátová

Středa 26.6.

Školní výlet ZŠ praktická (V.A, VI.A, VIII.A, IX.A) – Planetárium Brno, podrobnosti budou upřesněny před odjezdem.

V.A J. Čechová

VI. A J. Chudobová

VIII.A L. Vetchá

IX.A H. Kolorosová

Čtvrtek 27.6.

8:00- 8:45 hod

Předávání vysvědčení vycházejícím žákům

C 22, Z 23

R. Němcová,

H. Kolorosová

R. Zavadilová

P. Machátová

Pátek  28. 6.

8:00- 8:45 hod

Předávání vysvědčení

C 22, Z 23

Třídní učitelé

Pátek 28.6.

Ukončení činnosti internátu

INTERNÁT

  5. 6. 2019  15:00 - 16:30  Dny bez úrazů - Dopravní hřiště Borovina, p. vych. Křivánková

12. 6. 2019   8:00 - 14:30  GS města Třebíče - Ve zdravém těle zdravý duch VII. - celodenní turisticko poznávací a naučný program - rodinný a zábavní park Fábula, Kamenice nad Lipou, p. vych Křivánková

13. 6. 2019 15:00 - 17:00  Výstavy - íČKO Třebíč, zámek Třebíč - Sametová revoluce na půdě, p. vych. Křivánková

19. 6. 2019 16:00 - 17.30  GS města Třebíče - Ve zdravém těle zdravý duch VII.- letní klouzaná, p. vych . Křivánková

20. 6. 2019 15:00 - 17:00  Svatojánská slavnost - zahrada u řeky, p. vych. Křivánková

24. 6. 2019 16:00 - 17:30  GS města Třebíče - Ve zdravém těle zdravý duch VII. - stanování na zahradě internátu, p. vych. Křivánková

26. 6. 2019 14:30 - 17:00  Ukončení školního roku - pizza, diskotéka, p. vych. Křivánková


 

Během měsíce: Plavání v soukromém bazénu


 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

   3. 6. 2019 14:00 - 15:15  Den dětí - soutěživé a závodivé odpoledne na školní zahradě, I., II. a III. vých. sk., p. vych. Nováková, Kučerová, Tomancová

12. 6. 2019   8:00 - 14:30  GS města Třebíče - Ve zdravém těle zdravý duch VII. - celodenní turisticko poznávací a naučný program - rodinný a zábavní park Fábula, Kamenice nad Lipou, p. vych. Nováková, Kučerová, Tomancová, p. Hortová, as. pedagoga p. Malcová, Uhlířová, Kožnarová, Zounová, Uchytilová

19. 6. 2019 16:00 - 17:30 S města Třebíče - Ve zdravém těle zdravý duch VII.- letní klouzaná, p. vych. Kučerová, Nováková, p. Hortová

27. 6. 2019 14:00 - 15:15 Loučení se školním rokem - těšíme se na prázdniny - zmrzlina , I., II. a III. vých. sk., p. vych. Nováková, Kučerová, Tomancová


 

Během měsíce: Zábavné hry a sporty, stavby z písku

                         Jak se bezpečně chovat o prázdninách

Pátek 21. 6. Poplach PO na všech pracovištích / zodpovídá A. Adámek, J. Matyášová /  zapsat do požárních knih

V průběhu měsíce června : zakončení SOV - spec. třídy a nižší stupeň praktické

V týdnu od  3. 6. - 7. 6. proběhnou školní výlety. Pedagogický doprovod – třídní učitel ( + příslušný  asistent pedagoga ), V případě účasti  dalšího  pedagoga netřídního učitele je třeba informovat příslušného zástupce ředitele.

Třídní učitelé předají seznamy žáků, kteří se výletu neúčastní do pondělí  3. 6. 2019 na C 22 A. Adámkovi a na  Z23

J. Matyášové.

Správci místností a kabinetů odevzdají pí. Kišové písemně zpracované na PC návrhy na vyřazení zničeného, poškozeného a neupotřebitelného  či morálně zastaralého majetku ( DDHM, DHM, PRE ) a učebních pomůcek do 28. 6.


 

       
     
     
       
       
       
       
       
   
       
       
     
       
     
       
       


 

     
     
       

Středa 22. 5.

v 15:00 hod.

Členská sch