Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Přehled akcí a úkolů na březen 2019


 

  1. Provozní záležitosti  školy, kulturní, vzdělávací a sportovní akce pro žáky školy


 

Termín

Úkoly/akce

Místo konání

Účast /

pověření realizace

Pátek 1.3.


 

Masopust – vzdělávací program Muzeum Vysočina Třebíč

Muzeum Vysočina Třebíč

III.A – L. Duranová

VII.A – B. Vejtasová

V.A – J. Čechová

Pátek 1.3.

9.00 hod.

Zdravé zuby - mezitřídní projekt III.B, V.B a VIII.B


 

třída III.B

III.B – J. Hortová

V.B. – M. Križanová

VIII. B – R. Němcová

Pondělí 11.3.

Od 8:15 hod.

Vzdělávací program v městské knihovně "Popelka"


 

V.A – J. Čechová

Pondělí 11.3.

Lego Robotikon

RC Damian

III.B – J. Hortová

VIII.C P. Machátová

Úterý 12.3.

Jarní tvoření s p. Dušovskou

C22

VIII.B R. Němcová

Středa 13.3.

Od 9:15hod

Vzdělávací program v městské knihovně "Už se vyznám v pohádkách"

V.A – J. Čechová

Čtvrtek 14.3.


 

METODEK  FARMÁŘ – mezitřídní projekt III.B a VIII.B

C 22

III.B – J. Hortová

VIII. B – R. Němcová

Pátek 15.3.

9.00 hod.

Bradavický olympijský víceboj - zahájení

tělocvična

III.A – L. Duranová

III.B – J. Hortová

V.B. – M. Križanová

VII.A – B. Vejtasová

VIII. B – R.Němcová

Úterý 19.3.

Od 8:00hod

Beseda s Městskou polici

VIII.B R. Němcová

Úterý 19.3.

Od 10:00hod

Návštěva ZŠ a MŠ Otevřmysl Třebíč - „O dvanácti měsíčkách“ divadelní představení

III.A – L. Duranová

III.B – J. Hortová

V.B. – M. Križanová

VII.A – B. Vejtasová

VIII. B – R. Němcová

Úterý 19.3.


 

 Vzdělávací akce Jak se žilo na zámku“


 

Muzeum Třebíč

VIII.C P. Machátová

Středa 20.3.


 

Divadelní představení „Pane, pojďte si hrát„

Divadlo Pasáž Třebíč

III.A – L. Duranová

III.B – J. Hortová

V.B. – M. Križanová

VII.A – B. Vejtasová

Středa 20.3.

Projektový den Jíme zdravě - Červená řepa


 

Z23

VIII.C P. Machátová

Středa 20.3.

14.30 hod

Výbor o. s. rodičů a přátel školy

ředitelna C 22

B. Veselá

P. Kišová

B. Vejtasová

pozvání na výborovou schůzi  zajistí jednatelka

B. Vejtasová

Středa 20.3.

15.00 hod

Třídní schůzky se uskuteční v příslušných třídách na pracovištích C 22 a Z23.

Třídní učitelé oznámí rodičům termín třídní schůzky  zápisem do ŽK  do pátku 15. března 2019.

C22+Z23

třídní učitelé

Středa 20.3.

Divadelní představení „Pane, pojďte si hrát“

MKS Třebíč

VIII.B R. Němcová

Pátek 22.3.

Ekocentrum Ostrůvek Velké Meziříčí - program „Jarní příroda“

VIII.B R. Němcová

III.A – L. Duranová

VII.A – B. Vejtasová

Organizace akce bude upřesněna

Projekt „První pomoc do škol“


 

C22

VIII.A L. Vetchá

Pondělí 25.3.


 

Knihovna Modřínová

III.B -  Hortová

V.B. – Križanová

Pondělí 25.3.

Divadelní představení Pasáž - Řekl bych nějakej vtip

MKS Třebíč

IX.A H. Kolorosová

Středa 27.3.

Vzdělávací akce „Velikonoce ve světě“

Muzeum Vysočina

 Třebíč

VIII.B R. Němcová

III.B – J. Hortová

V.B. – M. Križanová

Středa 27.3.

Od 9:00hod.

Soutěž zručnosti v Moravských Budějovicích

(10 vybraných žáků ze speciálních tříd)

VIII.B R. Němcová

Pátek 29.3.

Od 8:30hod.

Vzdělávací akce „Neotesánek“

Městská knihovna

VIII.B R. Němcová

III.B – J. Hortová

VIII.C P. Machátová

Pátek 29.3.

Od 10:00hod.

Alternátor "Science show"

V.+VIII.A termín ještě nepotvrzen

V průběhu měsíce března – návštěva solné jeskyně Dukovanská ul. a mezitřídní projekt Společné tvoření s dětmi Smaltování -  B. Vejtasová  VIII. A, L.  Duranová  III. A

V průběhu měsíce března – výšlap k Lubí, turnaj trojic v přehazované V.A.+VIII.A J. Čechová, L. Vetchá


 

PLÁNOVANÉ AKCE


 


 

12.6.2019 – 8.00 – 14.00 hod.

Rodinný zábavní park FÁBULA

  • v rámci projektu „Ve zdravém těle zdravý duch VII.“ – Grantový systém města Třebíče pro rok 2019

školní družina, internát


 

Seznam pevně plánovaných výletů, abychom se nekřížily s nějakou další akcí, museli jsme dopředu objednat autobus a máme už rezervaci :  28. 5. Projekt Sbližování generací - výlet do Olomouce do zoo na Sv. kopeček a 17. 6. projížďka lodí po dalešické přehradě  / Kramolín/ - Projekt Sbližování generací   děkuji Vejtasová

19.3.

8:00

C22

7.A+ 8.B

MP – Stříkačka

B.Vejtasová

R. Němcová

26.3.

8:00

C22

dívky  

2. stupeň

Jak se nestát obětí

L.Vetchá

28.3.

8:30

Z23

8.C

MP – Jak předcházet nebezpečným situacím

P.Machátová

INTERNÁT

13. 3. 2019  14:30 - 16:00  Kuličkiáda, p. vych. Křivánková

14. 3. 2019  15:00 - 17:00  Knihovna Modřínova - Velikonoce, p. vych. Křivánková

18. 3. 2019  17:45 - 18:45  Šipkovaná - hledání pokladu, p. vych. Křivánková, as. pedagoga p. Ujčíková

27. 3. 2019  14:30 - 15:30  Netradiční výtvarné techniky - enkaustika, p. vych. Křivánková

28. 3. 2019  15:00 - 17:00  Návštěva psího útulku, p. vych. Křivánková


 

Během měsíce: - Jarní úklid v okolí internátu

                          - Canisterapie


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Během měsíce: - Jarní květiny - malba, kresba

                          - Měsíc knihy - moje nejoblíbenější kniha

                          - Zvířátka a jejich domov - příroda se probouzí


 

Od 13. 3. 2019 Výstava výrobků dětí ze školní družiny a výtvarného kroužku íČKO Třebíč