Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22


 

Přehled akcí a úkolů na listopad 2018


 


 

  1. Provozní záležitosti školy, kulturní, vzdělávací a sportovní akce pro žáky školy


 

Termín

Úkoly/akce

Místo konání

Účast /

pověření realizace

Čtvrtek 1.11.

od 9:45hod.

 K-centrum – „Drogy

C22 třída IX.A

IX.A – H. Kolorosová

Pátek 2.11.

Podzimní tvoření ve třídě

VIII.C P. Machátová

Pátek 2.11  

8 - 10:30hod.

V tělocvičně  školy „TURNAJ VE VYBÍJENÉ“

V. A+ VI A. + VIII.A J. Čechová,

J. Chudobová,

 L. Vetchá

Pondělí 5.11.  

Městská knihovna – Hrátky s jazykem

III.B – J. Hortová

VIII.B R. Němcová

VIII.C P. Machátová

Úterý 6.11.


 

Zdravá 5


 

C 22

kuchyňka

8.00 hod.

III.A – L. Duranová

VII.A –  Vejtasová

IX.A – H. Kolorosová

10.00 hod.

III.B – J. Hortová

V.B. – M. Križanová

VIII.B R. Němcová

Úterý 6.11.

 Vzdělávací program „Stanu se výtvarníkem“

Muzeum Třebíč

VIII.C P. Machátová

Čtvrtek 8.11.

9,30 hod.     

Knihovna Modřínová

III.B -  J. Hortová

V.B. – M. Križanová

Pátek 9.11.

Sbližování generací XII. – Smaltování v Domovince

děti z výtvarného kroužku, Vejtasová, Nováková

Pátek

9.11. v 9:00 hod.

Vyhlášení výsledků soutěže "TO JSME MY" -  v tělocvičně

jednotlivé příspěvky směřujte, prosím,  během příštího týdne do V.A


 

Úterý 13.11.


 

 Divadlo Pasáž   „O statečném kováři Mikešovi“

VIII.C P. Machátová

Úterý 13.11.


 

Muzeum Vysočina Třebíč – Zámecká paní

9.00 hod.

III.B – J. Hortová

V.B. – M. Križanová

10.00 hod.

III.A – L. Duranová

VII.A –   Vejtasová

Středa 14.11.     

Podzimní šipkovaná


 

třídy ZŠ spec. + III.A L. Duranová


 

Pátek 16.11.    

Podzimní  básničkový strom  - mezitřídní projekt

C 22

III.A –L.  Duranová

III.B – J. Hortová

V.B. – M. Križanová

VII.A – B. Vejtasová

VIII. B – R.Němcová

Plavecká výuka bude v pátek v termínu od 23.11. 2018 do 25.1. 2019 v čase

10:00 - 10:45hod.

Plavecký výcvik

Laguna Třebíč

Povinná výuka pro 2.- 5. ročník ZŠ,

2. - 6. ročník ZŠ speciální.

organizace bude upřesněna

Pondělí  19.11.

ve 13: 00 hod.

C22 - III. A

Pedagogická rada za 1. čtvrtletí šk. roku 2018/2019  -  zúčastní se jí všichni pedagogičtí pracovníci  ( kromě vychovatelů  ŠD a internátu,  kteří konají výchovnou činnost u dětí a  asistentů pedagoga).

Ukončení výuky po čtvrté vyučovací hodině – třídní učitelé oznámí zákonným zástupcům žáků do  středy 14. 11.

Úterý 20.11.

METODEK  Vlastenec

mezitřídní projekt III.B a VIII.B

C 22

III.B - Hortová

VIII. B - Němcová

Středa 21. 11.

„HRÁTKY 2018“- tentokrát s tématem Cirkus bude….

Základní škole Jihlava, Demlova 32

Vybraní žáci + R.Němcová, L.Hortová

Středa 21. 11.

v 15:00 hod.

Členská schůze spolku rodičů a přátel školy.


 

Program : Schválení výše příspěvku členů spolku

                 Zpráva o hospodaření o.s.

                 Akce na šk.rok 2018/2019

             

C22 - tělocvična

zástupci ředitele, účast učitelů dobrovolná,

za výbor o.s.

B. Veselá

P. Kišová

B. Vejtasová

Středa 21. 11.   následně po skončení  členské schůze

Třídní schůzky  začnou až po skončení členské schůze !!!

Třídy z pracoviště Z23 ve cvičné kuchyňce a tělocvičně.

C22

třídní učitelé


 

22.11. v 9:15 hodin vzdělávací program v městské knihovně "POPELKA", 5.A


 


 

Pátek 23.11.

9.00 hod.

Alternátor „Energeťáci“


 

C 22

III.A – L. Duranová

III.B – J. Hortová

V.B. –M. Križanová

VII.A –B. Vejtasová

VIII.B R. Němcová

Úterý 27.11.

Rodinné centrum Damiján – „Robotika“

VIII.C P. Machátová

Čtvrtek 29.11.

 Sbližování generací XII - Adventní věnce v Domovince

děti z výtvarného kroužku, Vejtasová, Nováková

Návštěva výukového střediska ALTERNÁTOR - Termíny návštěv domluvit s alternátorem individuálně a nahlásit vedení školy.

INTERNÁT
 1. 11. 2018  18:00 - 18:45  Stezka odvahy, p. vych. Křivánková, as. pedagoga p. Trybučková

 7. 11. 2018  16:00 - 17:30  Čajovna, p. vych. Křivánková

                     18:00 - 18:45  Jóga, p. vych. Křivánková, as. pedagoga p. Ujčíková

14.11. 2018  15:00 - 16:00  ÍČKO, p. vych. Křivánková

20.11. 2018  15:00 - 16:30  LEGO EDUCATION - DAMIJÁN CENTRUM -  hry s kostičkami, p. vych. Křivánková

Během měsíce: Chytroturnaj

                          Canisterapie

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Během měsíce: Výroba dekorací z přírodnin, sbíráme listy, otiskujeme

                          Závodivé hry v tělocvičně

                          Literární, dramatická a hudební výchova

                          Didaktické hry

Sdělení  zákonným zástupcům žáků – informace o prospěchu za l. čtvrtletí školního roku zapíší třídní učitelé žákům do předtištěných oddílů žákovské knížky nebo do slovníčků.

 Třídní učitelé budou vyžadovat podpis rodičů k tomuto sdělení. Kázeňská opatření a pochvaly a návrhy na snížení známky   z chování zapíší do příslušných formulářů, které obdrží na čtvrtletní pg. radě.


 


 


 


 

           Prevence rizikových projevů chování:


 

1.11.

8:55

C22

8.A

K – centrum

L.Vetchá

1.11.

9:50

C22

9.A

K – centrum

H. Kolorosová

6.11.

8:00

C22

3.A

Škola Zdravé 5

L. Duranová

6.11.

8:00

C22

9.A

Párty se Zdravou 5

H.Kolorosová

6.11.

10:00

C22

5. + 8.B

Nakupování se Zdravou 5

M. Križanová

R. Němcová

6.11.

10:00

C22

3.B + 7.A

Nakupování se Zdravou 5

J. Hortová

B.Vejtasová

20.11.

8:00

C22

3.A

Bezpečně doma a venku

L. Duranová