Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22


 

Přehled akcí a úkolů na květen 2019


 


 

  1. Provozní záležitosti školy, kulturní, vzdělávací a sportovní akce pro žáky školy


 

Termín

Úkoly/akce

Místo konání

Účast /

pověření realizace

Čtvrtek 2.5.

Od 9:00hod.

Návštěva služebny městské policie

III.B J. Hortová

VIII.C R. Němcová

Čtvrtek 2.5.

Od 9:30hod.

Návštěva služebny městské policie

V.B M. Križanová


 

Čtvrtek 2.5.

11.00-13.30 hod

Projekt „První pomoc do škol“ - 1. část


 

C22

VIII.A  L. Vetchá

Pátek 3.5.

Tvoření s p. Dušovskou (dárek k Svátku matek)

C22

VIII.B R. Němcová

Úterý 7.5.

11.00-13.30 hod

Projekt „První pomoc do škol“ - 2. část


 

C22

VIII.A  L. Vetchá

Úterý 7.5.

V 9:00 hod

Vyhlášení výtvarné soutěže "Co stojí můj dům?" 


 

Tělocvična

Přihlášené třídy

(výtvarná díla prosím do pátku 3. 5. do V.A)

Čtvrtek 9.5.

Od 8.30 hod.

Duha – vzdělávací program Muzeum Vysočina Třebíč

Muzeum Vysočina Třebíč

III.B – J. Hortová

V.B. – M. Križanová

VIII.B R. Němcová

Pátek 10.5.

Jarní projektové dopoledne.(spec. třídy a III.A ZŠ) Prosím o uvolnění prostor na školním hřišti a na zahradě. také o možnost rozdělat oheň pod dohledem p. uč. Malce (místo Přa v 8.B). Děkuji.

Pondělí 13.5.

Metodek - chovatel a pěstitel. Mezitřídní projekt

C22

III.B J. Hortová

VIII.B R. Němcová

V týdnu

13. - 17. května

Projektový týden „Hokej 2019“

Z23

VIII.C P.Machátová

Úterý 14. 5.

Středa 15.5.

Čtvrtek 16.5.

Tvoření v Senior Pointu, Sbližování generací XIII.

B. Vejtasová,

S. Nováková a děti z výtvarného kroužku

Středa 15.5.

Vzdělávací program „Zvířátka na statku“

Městská knihovna

III.B J. Hortová

VIII.C R. Němcová

VIII.C P.Machátová

Čtvrtek 16.5.

8.30 hod

 Návštěva muzea „Vltavíny“

IX.A H. Kolorosová

Čtvrtek 16.5.

9.45-11.30 hod

Projekt „První pomoc do škol“ - 3. část sanitka

C22

VIII.A  L. Vetchá

Čtvrtek 16.5.

Od 9.00 hod.

Zvířata na statku – vzdělávací program Městská knihovna Třebíč

Městská knihovna Třebíč

III.B – J. Hortová


 

Pátek 17.5. 

začátek v  9:00hod.

předpokládaný konec ve 12:00hod.

Školní kolo Atletického čtyřboje ZŠ praktických a speciálních.

Tento den zůstanou třídní učitelé ve svých třídách.( 9.A třída – pomocníci – A.Adámek.

 8.A L. Malec, 5.A - H. Kolorosová).

Pracovníci zajišťující organizaci odejdou spolu s žáky 9.A ze školy v 8.00hod. Třídy účastnící se závodu se dostaví v doprovodu třídních učitelů na 8:50 hod na stadion.

Ukončení výuky po páté vyučovací hodině Třídní učitelé tuto informaci oznámí zákonným zástupcům žáků do  pondělí 13.5.

Atletický  stadion

Manž. Curierových


 

Účastní se třídy V.A + VI.A+VIII.A+IX.A

J. Čechov,

A. Adámek,

M. Šelle,

L. Vetchá

D. Špačková-zdravotník

L. Kučerová


 

+ dle zájmu třídy školy jako diváci

Pátek 17.5. 

Návštěva provozoven Vrátka

VIII.B R. Němcová

Středa 22. 5.

ve 14:30 hod.

Výbor o. s. rodičů a přátel školy

ředitelna C 22

B. Veselá

P. Kišová

B. Vejtasová

pozvání na výborovou schůzi  zajistí jednatelka

B. Vejtasová

Středa 22. 5.

v 15:00 hod.

Členská schůze o. s.  rodičů a přátel školy Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22


 

Školník  připraví tělocvičnu pro konání členské schůze.

tělocvična C 22

ředitel školy, zástupci ředitele, účast učitelů dobrovolná,

za výbor o.s.

B. Veselá

P. Kišová

B. Vejtasová

Středa 22. 5.  

Po skončení členské schůze

Třídní schůzky  

Třídní učitelé oznámí rodičům žáků termín třídní schůzky písemně, nejpozději do středy 17. května

třídy  pracovišť

C 22, Z23

za účasti všech učitelů

C 22, Z23

středa 22.5.              

Dopravní hřiště - Denní rehabilitační stacionář

Denní rehabilitační stacionář

III.B – J. Hortová

VIII.B R. Němcová

Úterý 28.5.

Výlet do Olomouce /ZOO/ - Sbližování generací XIII.

VII.A, III..A a další třídy podle zájmu,

Vejtasová, Duranová, Němcová, Križanová, J. Hortová

Středa 29.5.

Návštěva knihovny Modřínová

III.B -  Hortová

V.B. – Križanová

Středa 29.5. v 17:00hod.

Slavnostní vernisáž výstavy v IC v zámeckých prostorách "Sametová revoluce na půdě"

B. Vejtasová

dokončení výrobků na výstavu podle domluvy do poloviny května

Pátek 31.5.

8.00 – 11.40 hod.

Den Dětí

Třídní učitelé ve svých třídách

Ukončení výuky po čtvrté vyučovací hodině

třídní učitelé oznámí zákonným zástupcům žáků do  pondělí 27.5.

INTERNÁT

  2. 5. 2019  15:00 - 16:00  Pouťové odpoledne na Karlově náměstí, p. vych. Křivánková

                       17:30 - 18:30  Vodnické hrátky na zahradě internátu, p. vych. Křivánková, as. pedagoga p. Trybučková

  9. 5. 2019  14:30 - 17:00  Jarní tvoření maminkám, p. vych. Křivánková

15. 5. 2019  14:00 - 17:00  Den rodin - setkání s rodiči, společné malování na chodníku, lanové aktivity a cvičení, p. vych Křivánková

16. 5. 2019  15:00 - 16:00  GS města Třebíče - Ve zdravém těle zdravý duch VII. - Bowling U Koule, p. vych. Křivánková

22. 5. 2019  15:45 - 16:30  Cesta za čistým vzduchem - vodojem Kostelíček, p. vych. Křivánková

23. 5. 2019  16:00 - 17:00  Zahrada u řeky - Medový den, p. vych. Křivánková

29. 5. 2019  16:00 - 17:00  GS města Třebíče - Ve zdravém těle zdravý duch VII. - Turnaj ve stolním tenise, p. vych. Křivánková

30. 5. 2019  15:00 - 18:30  Den dětí - cukrárna, loutkové divadlo Golem, stavby z písku, p. vych. Křivánková


 

Během měsíce:  Práce na zahradě

                           Canisterapie

                           Výstup na městskou věž


ŠKOLNÍ DRUŽINA

13. 5. - 14. 5. 2019                Lumpíkovo cestování družinkami napříč ČR ( Česká kniha rekordů), I., II. a III. vých. sk., p. vych. Nováková, Kučerová, Tomancová

16. 5. 2019  15:00 - 16:00  GS města Třebíče - Ve zdravém těle zdravý duch VII. - Bowling U Koule, p. vych. Nováková, Kučerová, Tomancová, p. Hortová

29. 5. 2019  16:00 - 17:00  GS města Třebíče - Ve zdravém těle zdravý duch VII. - Turnaj ve stolním tenise, p. vych. Kučerová


 

Během měsíce:  Květinový chodník - malování na chodník

                           Pleteme hada z pampelišek- Pampeliškománie

                           Voňavý závoj - sbíráme léčivé rostliny


 

Od 14. 5. 2019  Výstava výrobků dětí ze školní družiny a výtvarného kroužku íČKO Třebíč

Během měsíce května:  V průběhu měsíce Finanční dílnička projektu MARATON III - bude upřesněno. J. Čechová

Během měsíce května:  Akce ke Dni dětí - bowling U Kmotra pro ZŠ speciální + třída paní Duranové - termín bude upřesněn v průběhu měsíce května, zajišťuje Machátová, Kadulová (sponzorský dar Yashica)

Během měsíce května: Muzeum Vysočina - Hrátky s přírodou VIII.C, P. Machátová


 

Výhled : školní výlety budou v tomto školním roce probíhat v týdnu od 3. do 7. června, termíny výletů předají třídní učitelé do 31.5. zástupcům  ředitele


 

                                    


 

2.5.

9:00

MP

3.B+8.B+8.C

Návštěva služebny městské policie

2.5.

9:30

MP

5.B+7.A

Návštěva služebny městské policie

2.5.

10 :00

MP

3.A

Návštěva služebny městské policie