Sbližování generací XVII.

Zdravé město Třebíč

Projekt pokračuje již sedmnáctý rok. Projektem podporujeme Koncepci prorodinné politiky města Třebíče, v níž se snažíme o vytvoření prostředí příznivého pro rodinu. Pomáháme splnění hlavního záměru koncepce, jímž je vytvářet ve městě Třebíči systém navzájem provázaných opatření prorodinné politiky, jejichž cílem je fungující rodina ve všech jejích formách. Přínosem projektu je sbližování, výměna zkušeností, komunikace a spolupráce dvou názorově odlišných generací, a to seniorů a dětí. Podpora zdraví, zdravého životního stylu seniorů, dětí, předcházení pasivitě, osamocení, izolaci a rezignaci u seniorů a u dětí se zdravotním omezením, smysluplné prožívání každého volného dne.

Třebíčský Senior PointNěkolik akcí tvoření se uskutčnilo a ještě uskuteční v roce 2023 v Třebíčském Seniorpointu.

 

 

„Třebíč – Zdravé město - Tento projekt byl finančně podpořen městem Třebíč.“ Akce byla podpořena z grantového programu „Zdravé město - Rodina a zdraví – rok 2023 - projekt Sbližování generací XVII.“ 

24. 5. 2023

Výlet do Budišova

Projekt Sbližování generací XVI. byl zahájen výletem do Budišova, kam jsme se společně se seniory vydali. Tentokrát jsme zavítali na zámek do zoologického depozitáře , kde jsme si prohlédli nejstarší kolekce vycpanin ptáků, savců, ryb i obojživelníků doplněné trofejemi z loveckých výprav do Afriky, Asie a Kanady. Z nových přírůstků je v zámeckém depozitáři uložen materiál získaný během studijních cest do oblasti delty Dunaje , na Kubu a do Jakutska i Jižní Ameriky. Prohlídka s výkladem byla velmi zajímavá a poučná, Poté jsme navštívili ZŠ v Budišově, kde na nás čekalo pěkné hudební vystoupení žáků na téma Erbenovy Kytice. Výlet jsme zakončili občerstvením v místní restauraci. Také díky slunečnému počasí se nám výlet opět vydařil a dětem i seniorům se moc líbil.

15. 9. 2023

Exkurze do Balin

V září nového školního roku jsme se s Domovinkou vypravili na Chaloupky - Baliny, kde jsme absolvovali výukový program Zelenina. Žáci a senioři si prohlédli venkovní prostory, vykopali si brambory, nahlédli do skleníku, kde zalévali rajčata a ve velkých truhlících hledaly cukety. Po rozdělení do skupin jsme poznávali zeleninu podle obrázků, škrábali brambory i cukety, krájeli na malé kousky a opékali zeleninu pod dohledem na velkém ohništi. Nakonec jsme si ušili látkové dýně a pochutnali si na opečené zelenině. Program byl moc pěkný, zábavný, poučný a dokonce velmi praktický.

24. a 25. 10. 2023

Výroba mýdel

Tvoření v Senior Pointu jsme zahájili domácí výrobou mýdel. Rozehřáli jsme si mýdlovou hmotu, doplnili vonnými esencemi a sušenými bylinkami, obarvili a nalili do forem. Po vychladnutí jsme dolévali další mýdlovou hmotu podle potřeby, výsledkem byla krásná malá mýdla různých barev a tvarů! Děti babičkám pomáhaly, hlavně přidáváním bylinek a barviček do forem , mícháním mýdlové hmoty a samotným odléváním.

21. a 22. 11. 2023

Práce s big shotem - Výroba krabiček, obálek a přáníček

V listopadu jsme opět tvořili v Senior Pointu, abychom babičkám ukázali výrobu dárkových krabiček, obálek či přáníček. Krabičky jsme vyřezávali pomocí šablon na big shotu, obálky a přání se protlačovali pomocí embosovacích kapes.Výroba byla časově náročnější, ale výsledek byl moc pěkný. Díky tvořivosti babiček vznikaly výrobky různých barevných kombinací, různých prostorových tvarů a velikostí.

22. 10. a 29. 11. 2023

Výroba dušičkových a adventních věnců

Jako každý rok , tak i letos jsme vyráběli v Domovince koncem října dušičkové věnce a koncem listopadu adventní věnce. Práce se nám společně dařila, děti stříhaly větvičky a podávaly je k namotání na korpusy. Konečné zdobení přírodninami / šišky, šípky, bukvice,.../, záleželo na přání a fantazii babiček. Dušičkových věnců jsme nakonec vyrobili opravdu hodně, dokonce jsme jich několik udělali dopředu ve škole a dovezli je do Domovinky. Adventních bylo o několik méně, ale přesto nás tvoření moc bavilo. Poslouchali jsme při tom koledy a vyprávění babiček, děti dostaly malé občerstvení a všichni dohromady vytvořili milou a příjemnou atmosféru.

7. 6. 2023 a 4. 12. 2023

Muzeum lidové kultury

V rámci společných setkání se seniory jsme byli dvakrát v Muzeu lidové kultury, kde nám pan Noha připravil edukační program spojený se zpíváním, tancováním a vyprávěním. Zapojili se snad úplně všichni. Děti tancovaly kolem májky a senioři se přidávali ke společnému zpěvu. Organizačně to p.Noha zvládl velice dobře, pro všechny to bylo oživení a zpestření jinak všedního dne.