Ve zdravém těle zdravý duch I.

V rámci Grantového systému Zdravé město Třebíč 2013 - Volnočasové aktivity proběhl ve dnech 27.-31.5. 2013 projekt "Ve zdravém těle zdravý duch".

Celý týden se děti školní družiny a internátu zúčastnily různých sportovních aktivit. Navštívily lezeckou stěnu TJ Alpin a  bowling. Plavaly v soukromém bazénu i v třebíčské Laguně. Proběhl turnaj ve stolním tenise na zahradě internátu. Zacvičily si  v soukromé posilovně. Zahrály hru v ruské kuželky a petangue. Dvakrát děti přespaly na zahradě internátu v nových stanech a spacácích. V rámci ukončení projektu proběhl turnaj ve fotbalu a vybíjené za účasti rodičů a veřejnosti spojené s občerstvením a předáním drobných odměn dětem za jejich snahu při plnění všech činností. Na závěr se konal výlet za koníky do Nové Vsi, který vzhledem k nepřízni počasí proběhl o týden později. Dětem se všechny aktivity moc líbily a svoje pocity z vydařeného projektového týdne vyjádřily i výtvarně - vystaveno v dětském oddělení městské knihovny.

  „Třebíč – Zdravé město - Tento projekt byl finančně podpořen městem Třebíč.“ A to z grantového programu „Zdravé město – Volnočasové aktivity – rok 2013 - projekt Ve zdravém těle zdravý duch.“

Ve zdravém těle zdravý duch II.

Na naší škole proběhl ve dnech od 21.května do 11. června 2014 - vždy ve středu, tj. 21. května, 28. května, 4. června a 11. června v rámci Grantového systému „Zdravé město - Volnočasové aktivity“, tedy s finanční podporou města Třebíč, sportovně turistický projekt „Ve zdravém těle zdravý duch II.“.

V těchto dnech se žáci školní družiny a internátu opět zúčastnili různých aktivit. Navštívili bowling. Zacvičili si na relaxačních míčích i v posilovně, zaskákali na nové trampolíně, zaplavali si v soukromém bazénu i v třebíčské Laguně. Na zahradě internátu školy proběhl florbalový i fotbalový turnaj, děti si zahrály ruské kuželky, petanque a freesbee. Přespaly na zahradě internátu v nových stanech a spacácích. Na celodenním turisticko – sportovním výletu v dětském zábavním parku ve Stříteži u Třebíče si zajezdily na ponících a opekly špekáčky. Projekt zakončila canisolympiáda na hřišti školy, kde děti za účasti rodičů a veřejnosti viděly ukázku canisterapie.

„Třebíč – Zdravé město - Tento projekt byl finančně podpořen městem Třebíč.“ A to z grantového programu „Zdravé město – Volnočasové aktivity – rok 2014 - projekt Ve zdravém těle zdravý duch II.“

Ve zdravém těle zdravý duch III. aneb Po stopách ducha Zdravíka

Na naší škole probíhal od  úterý 26. května do  čtvrtka 28. května 2015 v rámci Grantového systému „Zdravé město - Volnočasové aktivity“, tedy s finanční podporou města Třebíč, již třetí ročník sportovně turistického projektu   „Ve zdravém těle zdravý duch III. aneb Po stopách ducha Zdravíka.“ V těchto dnech se žáci školní družiny a internátu školy zúčastnili různých aktivit.

Klikni na odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=syQIbTPx4TY