Ve zdravém těle zdravý duch IX.

Projekt lze popsat jako pohybový a rekreační, ale i výchovný, vzdělávací a znalostní s aktivitami podporující pozitivní psychický a fyzický vývoj dětí, umožňující setkávání rodičů dětí s postižením, zvyšující celkovou úroveň dětí s postižením prožitkovým programem.

Cíle projektu:

 • seberealizace v oblasti pohybové, která je velmi příznivá vzhledem k postižení dětí
 • posilování sebevědomí, žádoucích způsobů chování a vyhasínání nežádoucího chování
 • rozvoj spolupráce a podpora kamarádských vztahů v rámci kolektivu
 • odreagování a relaxace
 • podpora integrace dětí s postižením do většinové společnosti
 • otevření nových možností, poznatků, zážitků dětem s postižením
 • zabezpečení a zlepšování podmínek a kvality života dětí, podporující jejich pozitivní psychický a fyzický vývoj
 • možnost zážitku úspěchu
 • zvýšení úrovně dětí s postižením prožitkovým programem
 • upevnění spolupráce učitelů, žáků a jejich rodin
 • zprostředkování setkání rodičů dětí s postižením řešící podobné problémy a tím zkvalitnění jejich život

JAKÉ AKCE PROBĚHLY? 

květen 2021 

* turnaj ve florbalu

* Cesta za čistým vzduchem – výstup na  městskou věž

červen  2021 

* bowling * letní „klouzaná“ 

* vzdělávací program  – „“Jíme zdravě a s chutí" “ – Vanda Standa

* program „Okno do země“  – Chaloupky o.p.s., školská zařízení  pro zájmové a další vzdělávání, Zahrada u řeky .- Třebíč

 září  2021

* Stanice zvířat Ikaros

* vzdělávací program  - Muzeum Vysočiny Třebíč

* Evropský týden mobility – Evropský den bez  aut

říjen 2021 

* vzdělávací program  - Lego Education

* zdravotní cvičení na gymnastických míčích

listopad 2021 

* Den dětí s rodiči – „Chytroturnaj III.“ – vzdělávací a logické hry

prosinec 2021

* výtvarná a písemná zpracování projektu, pomoc žáků při tvorbě fotodokumentace a materiálů