Vážení rodiče,

              naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně žádná škola není zcela imunní proti výskytu šikany či kyberšikany. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. Aby se nám to dařilo, je nutná spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence, výchovného poradce či ředitele školy). Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.


 

KRIZOVÝ PLÁN


 

PROJEKT  "MARATON"               

Díky podpoře Grantového systému města Třebíče v rámci GP " Prevence kriminality a drogové problematiky" je na naší škole realizován dlouhodobý koncepční projekt "MARATON" se zaměřením na primární prevenci.

MARATON VII - od března do prosince 2023

MARATON VI - od března do prosince 2022

MARATON V - od března do prosince 2021

MARATON IV - od června do prosince 2020

MARATON III - od března do listopadu 2019

MARATON II - od února do listopadu 2018

MARATON I - od března do listopadu 2017

 

 

 

 

MARATON III

fotogalerie z jednotlivých aktivit:

 

MARATON II

fotogalerie z jednotlivých aktivit:

MARATON I

V rámci projektu proběhlo pět bloků zaměřených na preventivní témata, která se jeví jako nejproblematičtější: záškoláctví, šikana, kyberšikana, agrese- terorismus a rozvoj finanční gramotnosti.

I.BLOK preventivního projektu MARATON spočíval v osvojování si finanční gramotnosti. Aktivity byly se stavovány tak,aby se žáci naučili hospodařit s penězi. Získali povědomí o jejich hodnotě (co si mohu koupit), uměli si sestavit rozpočet tak, aby vyšli s určitým obnosem. Učili se sami si spořit po malých částkách a získat tak finanční hotovost na věc, kterou by si za naspořenou částku chtěli koupit.

II.BLOK byl zaměřen na prevenci jednoho z rizikových projevů chování, kterým je záškoláctví. Aktivity byly nasměrovány jako týmové, zaměřené především na podporu spolupráce, ať již ve dvojicích nebo skupinové nebo na rozvoj vlastní zdatnosti a překonávání sám sebe. Akcemi, které byly v rámci tohoto bloku uskutečněny, bylo absolvování programu, šitého přímo na míru našim dětem, a to v rámci návštěvy Outdoor resortu Březová, kde jsme trávili úžasné dopoledne nabitým adrenalinovými zážitky. Další byla návštěva squashe a turnaj dvojic a třídní i mezotřídní turnaje ve společenských hrách jako jsou Dobble, Člověče, nezlob se, a další.

III.BLOK - ve třetím bloku jsme se zamýšleli nad různými hrozbami, které nám hrozí v běžném životě - buď jako žákovi a dítěti v rámci školy nebo party, ale třeba i v pohledu občana Evropy. Byli jsme se podívat na ty, co brání náš vzdušný prostor pro případ nějakého nebezpečí - navštívili jsme 22. základnu vrtulníkového letectva „Biskajská“ v Náměšti nad Oslavou, kde jsme mohli nahlédnout do hangáru se současným leteckým vybavením, navštívili jsme jednotku hasičů a také stálou expozici fotografií, která mapuje historii této letecké základny. Zamýšleli jsme se nad současnou bezpečnostní situací v Evropě. Žáci vyhledávali informace o místech, kde v posledních letech došlo k nějakému teroristickému útoku v rámci Evropy. Ale také jsme se zaměřili formou hry na zvládání různých agresivních projevů mezi žáky navzájem nebo třeba v rámci vrstevnické skupiny - jak těmto situacím předcházet, ale také jak se bezpečně bránit a jak takovéto situace řešit.

IV.BLOK měl zcela jasné zadání - Šikana - jak ji rozpoznat a jak se jí účinně bránit. V rámci těchto aktivit si žáci pod vedením svých třídních učitelů vyplnili online test na toto téma, který byl následně zpracován a vyhodnocen. Takktéž se vybrané třídy naší školy zúčastnily soutěže o výtvarné zpracování toho, jak si představují šikanu, vysvětlení základních pojmů a toho, jak by se mohli tomuto jednání bránit a na koho se mohou obrátit v případě  potřeby.  Velmi efektivní aktivitou bylo také příjemně a pohodově strávené dopoledne, kterého se zúčastnily úplně všechny třídy školy - a to byla soutež ve štafetách. V rámci jednotlivých disciplín žáci plnili mnohdy nelehké úkoly a to jako tým - třída. Podpořili jsme tak vzájemnou toleranci a vnímání všech žáků školy jako jeden celek - jako tým. Na záladě této akce pak žáci vytvořili vzpomínku na - výtvarné zpracování soutěže stafet, za což byli nejlepší výtvarníci také náležitě odměněni. Žáci druhého stupně si pak navíc pro ostatní připravili své powerpointové prezentace na téma šikana, které nám jednotlivě představili a díky kterým   nám objasnili některé pro nás nejasné pojmy z této problematiky.

Prezentace žáků:

A

B

C

D

E

F

G
 

V.BLOK - byl poslední částí našeho projektu. Pokračovali jsme ve zorientování se v problematických pojmech jako je kyberšikana. Zaměřili jsme se především na bezpečnost na sociálních sítích, konkrétně na facebooku - ukázali jsme si, jak si bezpečně založit profil, jaké fotografie zveřejňovat tak, aby to bylo bezpečné, zkrátka jak se v tomto virtuálním světě bezpečně pohybovat. Vyvrcholením byla výtvarná soutěž tříd  "to jsme my", které se opět zúčastnáily všechny třídy naší školy a byla to další z velmi vydařených akcí, díky které se společně potkali všichni žáci školy, kteří zároveň rozhodli o nejlepším díle svým hlasováním. Toto dílo bylo opět odměněno zaslouženou odměnou. Ale ani nikdo ostatní neodešel s prázdnou.

 

JAK RODIČE ROZPOZNAJÍ KYBERŠIKANU?

 

Dítě může elektronicky šikanovat, když:

!

rychle vypíná monitor nebo zavírá programy v počítači, když se přiblížíte

!

tráví u počítače dlouhé hodiny v noci

!

je rozčílené, pokud nemůže nečekaně použít počítač

!

se přehnaně u počítače směje

!

se vyhýbá hovorům o tom, co na počítači vlastně dělá

!

používá několik online účtů nebo adres, které ani nejsou jeho

!

pokud se nesvěří samo (což je výjimečné), měl by se rodič ptát (na vztahy ve třídě, kamarády)

 

Dítě může být elektronicky šikanované, když:

!

náhle přestane používat počítač

!

často mění chování a nálady

!

před cestou do školy trpí bolestmi břicha nebo hlavy

!

je nervózní nebo nejisté při čtení e-mailů nebo SMS zpráv v mobilu

!

nechce/bojí se chodit do školy nebo vůbec mezi lidi

!

je rozčilené, expresivní nebo frustrované při odchodu od počítače

!

se vyhýbá rozhovoru o tom, co dělá na počítači

!

se stane nepřirozeně uzavřené vůči kamarádům nebo rodině

!

chodí „za školu“

!

zhorší se jeho prospěch ve škole

!

vystupuje ustrašeně

!

má smutnou náladu

!

je apatické, někdy naopak nezvykle agresivní

!

ztratilo zájem o učení

!

má poruchy soustředění

!

vrací se ze školy pozdě

!

špatně usíná, má noční můry

Desatero bezpečného internetu pro rodiče

1. Poznávejte internet spolu s dětmi

Buďte jedním ze zdrojů poznání internetu pro své dítě. Pro rodiče i děti je prospěšné, když poznávají internet spolu. Pokuste se nalézt stránky, které jsou zajímavé a zábavné.

2. Dohodněte si doma pravidla používání internetu
Pokuste se dohodnout s dítětem jasná pravidla – zde jsou některé tipy z čeho začít:
- Používání osobních údajů (jméno, adresa, telefon, e-mail)
- Jak se chovat k ostatním na internetu (chat, e-mail, výměnné zprávy)
- Jaké druhy webových stránek jsou OK a které jsou ty špatné

3. Upozorněte dítě, aby bylo opatrné při sdělování osobních údajů
Mnoho webových stránek pro děti požaduje registraci pro přístup k jejich obsahu. Je důležité vědět kdy, kde a jaké osobní informace je možné prozradit. Základním pravidlem může být, že dítě by nemělo nikomu dát své jméno, telefon nebo fotku bez vašeho souhlasu.

4. Mluvte o možném riziku osobní schůzky s internetovým „kamarádem“
Internet může být dobrým místem pro vzájemné poznání dětí a nalézaní nových přátel. Je ovšem důležité, aby děti nechodily samy na schůzky s cizími lidmi, které poznaly na internetu, bez vědomí a doprovodu dospělých nebo přátel, kterým důvěřují . V každém případě by rodiče měli předem takovou schůzku povolit.

5. Naučte své dítě být zdravě kritickým k internetu
Většina dětí užívá internet ke zlepšení a obohacení svých školních znalostí a osobních zájmů. Uživatelé netu si ovšem musí uvědomit, že ne všechny informace tam jsou správné. Naučte své děti jak získané informace ověřovat porovnáním alternativních zdrojů na stejné téma.

6. Nebuďte příliš kritičtí k internetovým bádáním svého dítěte
Děti se mohou náhodou dostat na webové stránky určené dospělým. Pokud dítě úmyslně vyhledává takové stránky, uvědomte si, že je pro ně přirozené být zvídavé. Zkuste to využít k rozhovoru o takovém obsahu a zkuste s ním dohodnout pravidla podobného chování.

7. Informujte odpovědné orgány o obsahu na internetu, který považujete za nezákonný
Je důležité, abychom všichni přijali zodpovědnost za obsah webu a ohlásili materiál, který považujeme za ilegální. Tím pomůžeme předcházet nezákonným aktivitám, jakými jsou dětská pornografie, pokusy lákat děti prostřednictvím chatů, e-mailů nebo výměnných zpráv.

8. Posilujte dodržování netikety
Netiketa (netiquette) je soubor neformálních pravidel chování na internetu. Zahrnují zdvořilost, mluvit spisovně a neobtěžovat ostatní. Děti, stejně jako dospělí, by neměly číst cizí poštu a měly by respektovat autorská práva.

9. Poznávejte jak dítě používá internet
Je potřeba vědět, jak se vaše dítě chová na internetu a co preferuje. Ať vám ukáže, jaké webové stránky s oblibou navštěvuje a co tam dělá. Také získání technických dovedností vám usnadní přijímat správná rozhodnutí ohledně užívání internetu vaším dítětem.

10. Pamatujte – kladné stránky internetu převažují nad těmi zápornými
Internet je vynikající nástroj pro vzdělání i oddech dětí. Pobízejte je, aby byly zvědavé a odhalovaly všechny možnosti, které internet poskytuje.

 
 Zdroj:SAFT Gross-European survey (2003), www.saftonline.org