K dispozici dáváme elektronickou verzi formulářů k zápisu. Přihlášku můžete zaslat elektronicky na email školy: specskoly@volny.cz, ale k zápisu je nutná  osobní přítomnost zákonného zástupce a dítěte.

 

Formuláře pro zápis:

PDF

/files/Z%C3%A1pis/Z%C3%A1pis%20do%201.%20t%C5%99%C3%ADdy%20-tiskopis.pdf

 

 

Formulář pro odklad :

PDF /files/Z%C3%A1pis/%C5%BD%C3%A1dost%20o%20odlo%C5%BEen%C3%AD%20za%C4%8D%C3%A1tku%20povinn%C3%A9%20%C5%A1k.%20doch%C3%A1zky.pdf

Seznam přijatých uchazečů od školního roku 2024/25

 

Zápis 12.4.2024

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne v pátek  12. dubna 2024 v budově školy na ulici Cyrilometodějská 22 v době od 10:00 do 16:00 hodin. 

V případě, že se nemůžete v daném termínu dostavit, kontaktujte prosím ředitelství školy a bude stanoven termín náhradní.

K zápisu si doneste rodný list dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (popř. další zprávy, které by měly být součástí osobní dokumentace), rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (bylo-li vydáno na jiné škole).

Zákonný zástupce dítěte může písemně požádat do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit o školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Školní docházka bude odložena o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školního poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Upozorňujeme rodiče žáků základních škol, kteří zvažují změnu vzdělávání svých dětí (na základě doporučení školského poradenského zařízení), aby s předstihem tuto změnu projednali s vedením školy.

Kapacita počtu žáků, které je možné do prvního ročníku příjmout  je pro každý

obor vzdělání stanovena takto :  základní škola 14

                                                základní škola speciální 6