Dokumenty ke stažení ve formátu Pdf:

Vydané právní předpisy:

Školní řád

Provozní řád školy

Řád školní družiny

Výroční zprávy:

Výroční zpráva 2018-2019

Výroční zpráva 2019-2020

Výroční zpráva 2020-2021

Výroční zpráva 2021-2022

Výroční zpráva 2022-2023

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023

Žádosti:

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb.

Žádost o uvolnění žáka z výuky

Žádost o částečné uvolnění žáka z výuky

Žádost o uvolnění z vyučování TV

Žádost o pokračování vzdělávání žáka po splnění povinné školní docházky

Žádost o odhlášení žáka ze školy

Žádost o vyhotovení opisu /stejnopisu/ vysvědčení

Školní vzdělávací programy:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální

Vzdělávací program školní družiny

Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních

Vyhláška č.27/2016 Sb., Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných