Vánoční (zvonění) tvoření

(Horácké noviny, 23. 12. 2011)

Třebíč - Ve čtvrtek 15. prosince se konalo v rehabilitačních třídách ZŠ Cyrilometodějská v budově na Zahradníčkově ulici tradiční "Vánoční tvoření". Rodiče si společně pod vedením Bc. Marie Handlířové vyzdobili keramický zvoneček ubrouskovou technikou s vánočním motivem. Předvánoční náladu pomohlo navodit sladké cukroví, lahodný horký nápoj a poslech koled. (red)

 

Projekt skončil, ceny jsou rozdány

(Třebíčský deník, 1. 11. 2011)

Třebíč - Ve čtvrtek 20.října byl slavnostně na internátě Zahradníčkova při ZŠ Cyrilometodějská za přítomností vedení školy, rodičů, vychovatelů, tisku a samozřejmě dětí ukončen projekt  "Projektové týdny v přírodě", který byl spolufinancován z grantovému systému Zdravého města Třebíč, v grantovém programu „Ekologie“. 
   Projekt pobíhal ve čtyřech týdnech, během měsíce května, června, září a října 2011 (vždy třetí týden v měsíci). Tyto týdny byly prostřednictvím různých aktivit zaměřeny na ekologickou  a environmentální výchovu a vzdělávání z různých úhlů pohledu a obecně zahrnovaly tyto aktivity: Zeměpisné pondělky, Přírodovědné úterky, ZOO středy a Pracovní čtvrtky.
   Vždy v pondělí, nazvané „Hledám, hledáš, hledáme“, děti z internátu s vychovatelkami poznávaly Třebíč a jeho okolí, učily se pracovat s dalekohledem, mapou, busolou a GPS, pomocí meteostanice pozorovaly počasí. 
   V úterý „V lese, na louce i u rybníka“ děti poznávaly přírodu po stránce botanické, zoologické, ekologické i hospodářské, seznámily se s biotopy a učily se pracovat s klíči k určování rostlin. 
   Ve středu „Zadními vrátky za zvířátky“ děti navštívily farmu a zookoutek se zvířátky, zamyslily se nad jejich chovem, nad rozdíly v chování různých druhů, péčí člověka o ně a s terapií prostřednictvím zvířat. 
   Ve čtvrtek „Kouzla z přírodnin“ probíhaly rukodělné činnosti zaměřené na využívání přírodních materiálů, jejich hledání, jejich cesta staletími.

ZŠ Cyrilometodějská Třebíč

Jako ekologové se žáci z Cyrilometodějské osvědčili

(Horácké noviny, 25. 10. 2011)

Třebíč - Studené čtvrteční počasí 20. října neodradilo děti z internátu při ZŠ Cyrilometodějská na Zahradníčkově ulici, aby se v plné parádě nerozloučily s teplou částí roku, ale hlavně s projektovými dny v přírodě, které pro ně díky grantovému systému Zdravého města Třebíč připravily jejich vychovatelky. Jeden týden v měsíci květnu, červnu, září a říjnu byly v internátu věnovány ekologii. Děti vyrazily poznávat Třebíč a její okolí, vybaveny dalekohledy, mapou, buzolou i GPS. V rámci projektových týdnů navštívily zoologickou zahradu nebo farmu. Nechyběla ani hipoterapie. V zahradě internátu vysázely bylinkovou zahrádku, v přírodě sbíraly rostliny, učily se je určovat a vyráběly herbář. Během čtyř měsíců trénovaly i své výtvarné dovednosti, které mohli návštěvníci slavnostního ukončení projektu ve čtvrtek obdivovat na výstavě instalované v budově internátu. A bylo se na co koukat. Část dětský uměleckých děl bude časem zdobit i prostory budovy speciální školy na Cyrilometodějské ulici. Vesměs všechny děti v internátě potřebují speciální péči, potřebují také pozornost, která jim chybí, když jsou mimo domov. A v neposlední řadě potřebují kreativní vedení, které je nenápadně postrčí k nečekaným výkonům. Všeho se jim v míře vrchovaté dostává od vychovatelek a personálu internátu a speciální školy, na kterém bylo, aby letos vymyslel náplň celkem šestnácti projektových dní.

 Text a foto HoN: Vendula Krausová

 

Strážnici hráli fotbal se žáky

(Třebíčský deník, 30. 6. 2011)

Třebíč – „Zelená je tráva, fotbal to je hra a ten míč kulatý, věc je záludná, tak si každý z nás na něj pozor dej, po zemi ho pěkně podávej,“ znělo včera na fotbalovém hřišti za Základní školou Cyrilometodějská. 
   V netradičním fotbalovém zápase tam proti sobě nastoupila družstva složená ze žáků tamní školy a třebíčských strážníků městské policie.
   „Je dobré, když školáci poznají strážníky i z jiné stránky než v uniformách při výkonu služby,“ popsala cíl akce manažerka prevence kriminality Městské policie Třebíč Nikol Tesařová a dodala: „Dětem musíme trvale nabízet sport a aktivní trávení volného času.“
   Přestože o to zjistit, kdo je ve fotbale lepší nešlo a hlavním smyslem akce byla zábava a dobrý pocit ze sportu, oba týmy šly do zápasu naplno a chtěly vyhrát.
   A kvitovalo to i publikum složené z kantorů a spolužáků, které neúnavně fandilo po celý zápas tradičními: „Do toho! Do toho! Ještě jeden! Ještě jeden!“ A neodpustilo si ani přátelské popichování: „Bojujte. Oni už za chvíli nebudou moct.“ Nutno však dodat, že obě 
družstva zvládla bojovat až do konce. Takže svoji dobrou fyzickou připravenost předvedli žáci i policisté.
   Z vítězství se nakonec mohli těšit strážníci, přesto svůj vítězný dort předali dětem a slíbili, že pokud jim to vedení města umožní, přijedou příští rok na odvetný zápas. Možná se tak zrodí pěkná zajímavá tradice.


autor: František Vondrák