Vážení rodiče,

v souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření škol zřizovaných podle § 16 odst. 9  ŠZ od 1. března 2021, vás informuji o organizaci provozu školy a distanční výuky:

  • Škola je od 1. 3. 2021 do odvolání uzavřena a přechází na distanční výuku.
  • Distanční výuka je povinná. Bude probíhat evidence plnění úkolů.  

Stravování:

V období distanční výuky mají žáci možnost stravování ve školní jídelně na pracovišti Cyrilometodějská 22 v době od 11:00 do 11:30 hod. Školní jídelna bude v provozu po celou dobu uzavření školy. Stravu lze odebrat pouze do jídlonosiče z výdejového okénka.

Zájemci o stravování se mohou hlásit nejméně den předem v době od 8:00-12:30hod.  vedoucí  školní jídelny.

Podrobnější informace vám budou sděleny třídními učiteli.                                                                                          

Mgr. Milan Šelle, ředitel školy

O škole

ZŠ TŘEBÍČ, CYRILOMETODĚJSKÁ 22  je zařízení věnující se péči, výchově a vzdělávání dětí s širokou škálou postižení a dětí, které jsou z nejrůznějších důvodů neúspěšné v jiných typech škol.

Projekt "MARATON"   

Za pomoci grantového systému města Třebíče a grantového programu " Prevence kriminality a drogové problematiky" je již čtvrtým rokem realizován dlouhodobý koncepční projekt "MARATON" se zaměřením na primární prevenci. Letos v rámci projektu proběhne šest bloků zaměřených na preventivní témata, která se jeví jako nejproblematičtější: šikana a záškoláctví, agresivní chování, prosociální chování, kyberšikana, závislostní chování a finanční gramotnost.
Více informací o projektu v sekci Prevence.
 

Projekt "Šance pro každého žáka"

Reg. číslo:CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000595

Naše škola je od 1.9.2016 do 31.7.2018 zapojena do projektu, který je zaměřený na extrakurikulární aktivity na podporu gramotnosti žáků spolu s akčním výzkumem na toto téma.

Zobrazit podrobnější informace o projektu >> 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt  "ICT nás baví"

Naše škola je od 1.9.2014 do 31.7.2015 zapojena do projektu, který je zaměřen na zavádění a využívání nových moderních mobilních technologii ve výuce.

Zobrazit podrobnější informace o projektu >>

Výsledek výběrového řízení v rámci projektu "ICT nás baví"
 

Projekt "Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami"

Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Naše škola byla partnerem projektu "Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami", který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Realizátorem projektu byla firma Matesová Jana RNDr., v.o.s. Cílem projektu bylo významně inovovat vzdělávací metody u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami partnerské školy. Projekt byl zahájen 1. 4. 2013 a byl dokončen 31. 1. 2015.

Zobrazit podrobnější informace o projektu >>
 

EU - peníze školám

1. 9. 2011 zahájila ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská 22 realizaci projektu EU - peníze školám.

Cílem projektu je zkvalitnění výuky vybraných předmětů a nákup moderní didaktické techniky. Tým pracovníků školy pracuje na tvorbě digitálních učebních materiálů, které budou v dalším období v rámci vyučování ověřeny - odučeny.
 

Zobrazit vytvořené DUMY >>
 

Výsledek obrázku pro plakát mléko do škol
 
 
 
 
 
 

Tělocvik doma v obýváku

Tělocvik online: https://www.youtube.com/channel/UC64sWJmmNYgM0XdPn8_64mA?view_as=subscriber

Dopravní výchova

Doprava online: https://testy.dopravnivychova.cz/