OD 16.3.2020 bude ZŠ Cyrilometodějská 22 uzavřena

Vážení rodiče,

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020, kterým se s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních  podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Vám oznamují, že ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ DRUŽINA, INTERNÁT a ŠKOLNÍ JÍDELNA bude po jarních prázdninách od 16. března do odvolání pro žáky uzavřena.

Všichni strávníci jsou od 16. 3. 2020 automaticky odhlášeni ze stravování. Školní jídelny budou mimo provoz.

Rodiče si mohou vyzvednout žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy od pondělí 16.3.2020 ve škole v pracovní dny v době od 9:00 do 12:00 hodin.  

Učivo jednotlivých předmětů v období uzavření školy najdete na stránkách školy v sekci:

 stránky tříd a hry

Pro další možnosti procvičování učiva lze využít tyto odkazy: /files/oskole/Odkazy%20na%20online%20cvi%C4%8Den%C3%AD.pdf

Učivo bude dle potřeby aktualizováno.  

Děkujeme za pochopení.

 

Mgr. Milan Šelle

Ředitel školy

Tělocvik doma v obýváku

Tělocvik online: https://www.youtube.com/channel/UC64sWJmmNYgM0XdPn8_64mA?view_as=subscriber

 

 

O škole

ZŠ TŘEBÍČ, CYRILOMETODĚJSKÁ 22  je zařízení věnující se péči, výchově a vzdělávání dětí s širokou škálou postižení a dětí, které jsou z nejrůznějších důvodů neúspěšné v jiných typech škol.

Projekt "MARATON"   

Za pomoci grantového systému města Třebíče a grantového programu " Prevence kriminality a drogové problematiky" je již třetím rokem realizován dlouhodobý koncepční projekt "MARATON" se zaměřením na primární prevenci. Letos v rámci projektu proběhne šest bloků zaměřených na preventivní témata, která se jeví jako nejproblematičtější: šikana a záškoláctví, bezpečný sex, prosociální chování, poruchy příjmu potravy, závislostní chování a finanční gramotnost.
Více informací o projektu v sekci Prevence.
 

Projekt "Šance pro každého žáka"

Reg. číslo:CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000595

Naše škola je od 1.9.2016 do 31.7.2018 zapojena do projektu, který je zaměřený na extrakurikulární aktivity na podporu gramotnosti žáků spolu s akčním výzkumem na toto téma.

Zobrazit podrobnější informace o projektu >> 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt  "ICT nás baví"

Naše škola je od 1.9.2014 do 31.7.2015 zapojena do projektu, který je zaměřen na zavádění a využívání nových moderních mobilních technologii ve výuce.

Zobrazit podrobnější informace o projektu >>

Výsledek výběrového řízení v rámci projektu "ICT nás baví"
 

Projekt "Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami"

Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Naše škola byla partnerem projektu "Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami", který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Realizátorem projektu byla firma Matesová Jana RNDr., v.o.s. Cílem projektu bylo významně inovovat vzdělávací metody u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami partnerské školy. Projekt byl zahájen 1. 4. 2013 a byl dokončen 31. 1. 2015.

Zobrazit podrobnější informace o projektu >>
 

EU - peníze školám

1. 9. 2011 zahájila ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská 22 realizaci projektu EU - peníze školám.

Cílem projektu je zkvalitnění výuky vybraných předmětů a nákup moderní didaktické techniky. Tým pracovníků školy pracuje na tvorbě digitálních učebních materiálů, které budou v dalším období v rámci vyučování ověřeny - odučeny.
 

Zobrazit vytvořené DUMY >>
 

Výsledek obrázku pro plakát mléko do škol