O škole

ZŠ TŘEBÍČ, CYRILOMETODĚJSKÁ 22  je zařízení věnující se péči, výchově a vzdělávání dětí s širokou škálou postižení a dětí, které jsou z nejrůznějších důvodů neúspěšné v jiných typech škol.

Doučování žáků škol                                                       

Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

/files/akce_skoly/P%C5%99%C3%ADloha4_M%C5%A0MT-Plak%C3%A1t%20A4%20k%20publicit%C4%9B%20NPO.pdf

Digitalizujeme školu - Realizace investice národního plánu obnovy- Komponenta 3.1

/files/doc00200120240307083055.pdf

/files/Z%C3%A1pis/vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU%20(1).pdf

 

 

Projekt "MARATON"   

Za pomoci grantového systému města Třebíče a grantového programu " Prevence kriminality a drogové problematiky" je již sedmým rokem realizován dlouhodobý koncepční projekt "MARATON" se zaměřením na primární prevenci. Letos v rámci projektu proběhne šest bloků zaměřených na preventivní témata, která se jeví jako nejproblematičtější: finanční gramotnost, záškoláctví, kyberprostor, drogové a jiné závislosti, osobnostní problémy a jejich zvládání, šikana.
Více informací o projektu v sekci Prevence.

Projekt "Šance pro každého žáka"

Reg. číslo:CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000595

Naše škola je od 1.9.2016 do 31.7.2018 zapojena do projektu, který je zaměřený na extrakurikulární aktivity na podporu gramotnosti žáků spolu s akčním výzkumem na toto téma.

Zobrazit podrobnější informace o projektu >>


 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt  "ICT nás baví"

Naše škola je od 1.9.2014 do 31.7.2015 zapojena do projektu, který je zaměřen na zavádění a využívání nových moderních mobilních technologii ve výuce.

Zobrazit podrobnější informace o projektu >>

Výsledek výběrového řízení v rámci projektu "ICT nás baví"

 

Projekt "Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami"

Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Naše škola byla partnerem projektu "Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami", který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Realizátorem projektu byla firma Matesová Jana RNDr., v.o.s. Cílem projektu bylo významně inovovat vzdělávací metody u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami partnerské školy. Projekt byl zahájen 1. 4. 2013 a byl dokončen 31. 1. 2015.

Zobrazit podrobnější informace o projektu >>


 

EU - peníze školám

1. 9. 2011 zahájila ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská 22 realizaci projektu EU - peníze školám.

Cílem projektu je zkvalitnění výuky vybraných předmětů a nákup moderní didaktické techniky. Tým pracovníků školy pracuje na tvorbě digitálních učebních materiálů, které budou v dalším období v rámci vyučování ověřeny - odučeny.


 

Zobrazit vytvořené DUMY >>

Třebíčskou speciální školu čeká stěhování, kraj zvažuje stavbu nové budovy - iDNES.cz