Sportovní dopoledne u Zámiše
19. 5. 2021 se naše děti ze speciálních tříd a malé děti z praktické třídy vypravily na výšlap k rybníku Zámiš. Cestou plnily úkoly na několika stanovištích. První úkol se týkal správného třídění odpadu, při druhém vytvářely z kamínků a jiných přírodních materiálů první písmena svého jména, dále četly a přiřazovaly hádanky ke správným obrázkům a textu, nakonec rozlišovaly rostliny a zvířata. Úkoly byly jednoduché a zvládly je s malou pomocí učitelů a asistentů. Děti se orientovaly podle mapy, kterou připravil p. učitel Nechvátal. V cíli na děti čekala malá sladká odměna. Počasí bylo moc pěkné, všichni se vraceli s dobrou náladou. Pobyt na čerstvém vzduchu všem prospěl!