PO STOPÁCH KŘEMÍLKA A VOCHOMŮRKY 

     Pohádky z mechu a kapradí - obrázek 1218 | Pohádkář.cz

Žáci a učitelky 2.A a 3.A připravili pro svoje kamarády z MŠ Benešova naučně-orientační hru nazvanou „Po stopách Křemílka a Vochomůrky“. Na trase o délce asi 3km, která byla označena červenými fáborky, čekalo na školkáčky 8 úkolů od Křemílka a Vochomůrky. Úkoly byly zaměřené na orientaci v okolí školky, ekologickou výchovu, dopravní výchovu, zdravovědu i rozvoj rozumových schopností. V cíli čekala na výletníky odměna v podobě diplomu, medailí a hlavně „Křemílka a Vochomůrky“. Počasí dětem přálo a tak nechyběly ani společné hrátky školáků a předškoláků.

 

 

Canisterapie a lesní pedagogika v Městské knihovně Třebíč, pobočka Modřínová

PROJEKT JARO

Ve středu 11. května 2016 se na pracovišti Zahradníčkova 23 uskutečnil mezitřídní projekt „Výuka s vůní jara“. Zúčastnily se třídy ZŠ speciální z obou pracovišť. Cílem tohoto projektu bylo připravit žákům kladné prožitky i mimo školní třídu. Výuka probíhala formou učení v blocích v prostorách školní zahrady. Žáci plnili úkoly na jednotlivých stanovištích /sázení bylinek do květináčů, poznávání podle vůně, koláž na téma jaro, stavba těla rostlin, jarní tradice a zvyky/.  Projekt  jsme zahájili  a zakončili společně písničkou. Celé dopoledne žáci aktivně pracovali, relaxovali /pískoviště, kuželky, trampolína/. Setkání se neslo v pozitivním duchu a děti odcházeli s drobnou sladkou odměnou a s úsměvem .