/přepsat do sešitu VO a naučit se/

 

MANŽELSTVÍ

Manželství = dobrovolný svazek muže a ženy uzavřený souhlasným prohlášením před příslušným orgánem.

Vznik manželství:

     -občanský sňatek – NA ÚŘADĚ

     -církevní sňatek – V KOSTELE

Manželství nemůžeme!!  uzavřít:

a) s osobou blízce příbuznou

b) s osobou duševně nemocnou

c) s osobou neplnoletou – soud je oprávněn povolit manželství nezletilé osobě starší šestnácti let

d) s osobou již ženatou či vdanou

Manželství zaniká:

a) smrtí jednoho z manželů

b)prohlášením jednoho z manželů za mrtvého

c)rozvodem

Rozvod = zrušení manželství před soudem.