VLASTIVĚDA

8.ročník

- zdravotní a sociální péče u nás
- ochrana člověka za mimořádných událostí

9. ročník + Eliška 

- ochrana člověka za mimořádných událostí
- dovednosti potřebné k ochraně osob za mimořádných událostí (1. pomoc, důležitá tel. čísla...)

Přibyly další pracovní listy do Vlastivědy pro všechny děti. Pročtěte, vypracujte, vybarvěte.

 

PŘÍRODOVĚDA

8.ročník

- co je světadíl, moře, oceán
- světové strany
- barvy na mapě

 9. ročník + Eliška 

- voda - pitná a užitková, čistota vody
- třídění odpadu

Přibyly další pracovní listy do Přírodovědy pro všechny děti. Pročtěte, vypracujte, vybarvěte.