Milý žáci,

doufám, že pracovní listy, které jste si tento týden vyzvedli ve škole zvládáte vypracovávat bez větších problémů.

V úterý 10. 11. 2020 přineste tyto listy vypracované zpět do školy a vyzvednete si práci na další týden.

Pokud některému zadanému cvičení nerozumíte, nebojte se při návštěvě školy zeptat, ráda vše vysvětlím.

Přidávám  odkazy, na kterých si můžete zadané učivo procvičit.

Přeji hodně zdraví. Těsím se na vás. 

 

Jana Chudobová

 

Odkazy na procvičování učiva online:

Český jazyk:

Vyjmenovaná slova:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida

 

Určování rodu, čísla a pádu u podstatných jmen:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

 

Skloňování podstatných jmen rodu středního:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD#selid

 

Skloňování podstatných jmen rodu ženského:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid

 

Skloňování podstatných jmen rodu mužského:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid

 

Anglický jazyk:

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk

 

http://www.english-time.eu/pro-deti/interaktivni-hry/

 

http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-hry/

 

 

Matematika:

http://www.onlinecviceni.cz

3. ročník - procvičování násobilky a dělení se zbytkem

4. ročník - číselná řada, zaokrouhlování, písemné sčítání a odčítání, písemné násobení a dělení

5. ročník - násobení a dělení 10, 100, 1 000 a 10 000

 

https://skolakov.eu/matematika-4-trida

 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida

 

 

Výchova k občanství:

https://www.zlatka.in/cs/