Zde jsou internetové odkazy k probíranému učivu:

https://www.poznavackaprirody.cz/

https://decko.ceskatelevize.cz/zivy-svet-kviti?fbclid=IwAR2IjEZg-_hAGYW0dNUzcfN5YlDQ5rXRguqh0ev6gFddIjqsoabblj8vM6k

 

- opakujte ze sešitu: fotosyntéza rostlin, dýchání rostlin, části těla rostlin, funkce jednotlivých částí těla rostlin

 

Pracovní list č. 1 – přečtěte si byliny a listy

 

 

 

NOVÁ LÁTKA:   Půda – pracovní list č. 2

 

   

  Druhy půdy, Zničení půdy  - pracovní list č. 3

 

    – do sešitu napiš odpovědi na zakroužkované otázky pod jednotlivými články

 

Internet:

WWW.le-synapadu.cz

Inspirativní weby a metodika

Přírodověda

Poznávačka přírody (zvířata, rostliny, keře)

Živý květ, kvítí