Výukový plán na duben 2021

 

ČTENÍ  A PSANÍ

9. a 10. ročník 

 • Četba pohádky
 • Čtení s porozuměním
 • Křížovky,bludiště, najdi klíč
 • Cvičení paměti – naučit se básničku
 • Nácvik psacího písma

Abeceda s obrázky 

https://www.youtube.com/watch?v=9hzdFuylp0w

https://pripravy.estranky.cz/clanky/prvni-trida/prvni-pismenka.html

 

MATEMATIKA

9.ročník a Tobiáš

 • Práce s čísly do 20
 • Orientace na číselné ose, do 20
 • Používání rýsovcího náčiní
 • Geometrické tvary a geometrická tělesa, koule, krychle, kvádr, jehlan

 10. ročník + Eliška 

 • Počítání do 100
 • Orientace na číselné ose, do 100
 • Rýsování prostorových těles
 • Vážíme, měříme, odměřujeme
 • Práce s rysovacími potřebami

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

http://program.autiste.cz/prirazovani/?category=aritmetika

 

VLASTIVĚDA

9. a 10.ročník

 • Velikonoce, zvyky a tradice
 • Rodinné vztahy, mezilidské vztahy
 • Kvalita lidských vztahů

PŘÍRODOVĚDA

9.ročník

 • Jaro v přírodě a na zahradě
 • Třídění odpadů, použití a likvidace
 • Paliva, ropa, uhlí,zemní plyn

 10. ročník + Eliška 

 • Nenezeočné látky a přípravky, běžné chemikálie
 • Běžné chemikálie a manipulace s nimi
 • Označování a symboly nebezpečných látek 

INFORMATIKA

9.ročník + 10. ročník

 • Tvorba měsíčního kalendáře
 • vyhledávání infotŕmací na internetu ( sedba)

PRACOVNÍ VÝCHOVA

9.ročník + 10. ročník

 • Pěstování sazeniček,práce na zahradě

Výukový plán na březen 2021

 

ČTENÍ  A PSANÍ

9. a 10. ročník 

 • Četba oblíbené dětské knihy
 • Čtení s porozuměním
 • Přesmyčky, hádanky, říkadla
 • Cvičení paměti – naučit se písničku
 • Nácvik psacího písma
 • Psaní adresy
 • Psaní přáníčka k MDŽ

Abeceda s obrázky 

https://www.youtube.com/watch?v=9hzdFuylp0w

https://pripravy.estranky.cz/clanky/prvni-trida/prvni-pismenka.html

 

MATEMATIKA

9.ročník a Tobiáš

 • Práce s čísly do 20
 • Práce s pracovním sešitem Matematika II.
 • Jednoduché slovní příklady
 • Hádanky s čísly

 10. ročník + Eliška 

 • Počítání do 100
 • Práce s pracovním sešitem Matematika III.
 • Jednoduché slovní příklady s více úkony
 • Jednotky míry, jednotky objemu
 • Práce s rysovacími potřebami

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

http://program.autiste.cz/prirazovani/?category=aritmetika

 

VLASTIVĚDA

9. a 10.ročník

 • Ochrana člověka za mimořádných událostí
 • Mezinárodní den žen 8.3.
 • Den svatého Patrika 17.3.
 • Významné české památky

PŘÍRODOVĚDA

9.ročník

 • Osobní hygiena
 • Vlastnosti látek
 • Vliv teploty a míchání na rozpouštění pevné láky
 • Voda - pitná, užitková, odpadní

 10. ročník + Eliška 

 • Třídění odpadu
 • Vzduch, jeho nezbytnost pro život
 • Čistota vzduchu   

INFORMATIKA

9.ročník + 10. ročník

 • Tvorba měsíčního kalendáře

PRACOVNÍ VÝCHOVA

9.ročník + 10. ročník

 • Pěstování hrášku (pozorování růstu - rozdíl doma/venku)