ČJ   8.+9.   www.onlinecviceni.cz  sekce "1.stupeň - 5.ročník"

 • SLOVNÍ DRUHY (OPAKOVÁNÍ)
 • přídavná jména (vzory přídavných jmen – jarní, mladý)
 • podstatná jména – pády, rody a vzory
 • podmět a přísudek
 • shoda podmětu s přísudkem

 

M   8.+9.   WWW.ONLINECVICENI.CZ sekce "1.stupeň – 4.ročník"

 • NÁSOBILKA
 • písemné sčítání a odčítání do milionu
 • písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem
 • písemné dělení beze zbytku i se zbytkem
 • 9.r. procenta – výpočet procentové části

 

AJ    8.+9.    WWW.TRIDAUMUFA.CZ sekce procvičování učiva pro 1.stupeň - předmět AJ  sekce 4.třída a téma   „House“ + 3.třída a téma „Numbers“

 • MY HOUSE
 • CLOTHES
 • NUMBERS 0-20              

Dějepis

8. ročník

Pro opakování učiva o novověku doporučuji zhlédnutí těchto doplňujících dokumentů:

Byl jednou jeden člověk - 20 Století osvícenství https://www.youtube.com/watch?v=l2f23eU65Vo

Byl jednou jeden člověk 24 - Ach, ta zlatá doba https://www.youtube.com/watch?v=a5HWYGam6Tg

72 Selské bouče Dějiny udatného českého národa (2013) https://www.youtube.com/watch?v=deOWTukAkGk

 

9. ročník

US Army v ČSR 1945 (dokument ČSFR, 1990) https://www.youtube.com/watch?v=3qx7h7iswZo

Hledání ztraceného času - Květen 1945 (2) https://www.youtube.com/watch?v=gyqFIqWGFpE

Bitva o Ostravsko 1945 | celý dokument https://www.youtube.com/watch?v=ItW83ait7-E

102 Osvobození Dějiny udatného českého národa (2013) https://www.youtube.com/watch?v=DMI35Az8kic

 

PŘÍRODOPIS

8. ročník

Pro opakování učiva úvod savci doporučuji zhlédnutí těchto doplňujících dokumentů:

Dokument - 2018 Velká zvířata: poslední obři CZ https://www.youtube.com/watch?v=CnWyK_cNI5E

Savci

9. ročník

Byl jednou jeden život 1986 08 Dýchání https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE

Neumírejme Mladí – Plíce https://www.youtube.com/watch?v=KRGUz1tulwM

 

FYZIKA

8. ročník

Zapojení žárovek v elektrickém obvodu  https://www.youtube.com/watch?v=o8Mm7EA2MQs

Paralelní zapojení žárovek https://www.youtube.com/watch?v=Tn0iaRddMks

elektro obvody #5 schodišťový vypínač

https://www.youtube.com/watch?v=gGOh8ltqDJU

 

9. ročník

Jistič funkce https://www.youtube.com/watch?v=VCtGCJiWoDA

Proudový chránič (fíčko) https://www.youtube.com/watch?v=cC1IRJ9KN8Y

NEZkreslená věda III: Jak funguje elektromotor https://www.youtube.com/watch?v=r7vzux7l9y8

 

CHEMIE

9. ročník

NEZkreslená věda II: 5. Periodické společenství prvků https://www.youtube.com/watch?v=nSj-FDZMn9U