"plán učiva na další období" od pondělí 30.3. - úterý 14.4.

(čtvrtek, pátek, pondělí - 9.,10. a 13.4.) jsou velikonoční prázdniny, nechte děti odpočinout a v tyto dny jim dopřejte prázdniny bez učení wink

 

ČESKÝ JAZYK: oba ročníky opakování - pády podstatných jmen, určování vzorů podstatných jmen, přídavná jména, číslovky a slovesa (osoby) - na každý z těchto okruhů máte nějaký pracovní list

ANGLICKÝ JAZYK: 8.+ 9.ročník - opakování číslovek 0-20 + vyvození číslovek 20 - 100

MATEMATIKA: opět oba ročníky v rámci opakování již probraného učiva - obor malé násobilky, písemné sčítání, odčítání a násobení, desetinná čísla (porovnávání, sčítání a odčítání)

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ: 8.ročník - manželství + 9.ročník - Světová náboženství (viz pracovní listy)

DĚJEPIS: 8.ročník - Vznik Rakouska Uherska + 9.ročník - rok 1948 

FYZIKA: 8.ročník Měření elektrického napětí + 9.ročník Čočky

PŘÍRODOPIS: 8.ročník - Znaky savců + 9.ročník Trávicí soustava 

ZEMĚPIS: 8.ročník - Severní, Střední a Jižní Evropa + 9.ročník USA , Střední a Jižní Amerika