Na Zahradníčkově ulici se soutěžilo

(Horácké noviny, 11. 6. 2010)

Třebíč - Internát Základní školy Cyrilometodějská na Zahradníčkově ulici v Třebíči je přes týden domovem jedenácti dětí. Za finanční podpory grantového programu města Třebíče Sportovní aktivity pro ně škola uspořádala dětský pohybový den, odpoledne plné soutěží a zasloužených odměn. Deštivé počasí minulého týdne donutilo organizátory přesunout zábavu pro děti až na pondělí 7. 

června. Malí závodníci byli patřičně vybavení, na start nastupovali ve vlastnoručně vyrobených rudých dresech. Na zahradě internátu bylo rozmístěno několik stanovišť. Házelo se míči, jezdil se koloběžkový slalom, překonávala se lanová dráha. Děti sice sbíraly za jednotlivé disciplíny body, vyhrával ale každý. Na všechny děti čekaly diplomy a další ceny. „Jsou pro ně nachystané bonbóny, bločky, tužky a baťůžky,“ říká vedoucí vychovatelka Lenka Kučerová. V internátu základní školy praktické a speciální jsou ubytovány děti ve věku 7 až 15 let. „Jsou tady děti se specifickými výchovnými a výukovými potřebami, které z různých důvodů nemohou denně dojíždět do školy z domova,“ vysvětluje Lenka Kučerová.

 Přes týden o děti pečují čtyři
vychovatelky, dvě denní a dvě noční. A co by děti v internátu nejvíc potřebovaly? „Hlavně menší děti samozřejmě strádají po rodičích, určitě jim chybí to, že nejsou doma. Na druhou stranu jsou tady i děti, které ani domů jezdit nechtějí,“ přiznává Lenka Kučerová. Co by ale svorně přivítaly všechny děti, je vybavené hřiště, které na rozlehlé zahradě chybí. Letité železné prolézačky už dosloužily,kvůli bezpečnosti už musela být většina z nich odstraněna. Pořízení nových dřevěných atrakcí by stálo nejméně 200 000 korun, které kraj Vysočina,zřizovatel zařízení, dát nechce.

 

 

 

 

Text a foto: HoN:Vendula Krausová

text ke snímkům:

snímek č. 1: Z řady prolézaček zbylo na zahradě už jen torzo poslední z nich.
snímek č. 2: Do každé disciplíny šly děti s maximálním nasazením.

 

 

Skočila si pro zlato

(Horácké noviny, 22. 6. 2009)


Třebíč
 - Žákyně Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská ulice, Pavla Findová zazářila na celorepublikových Sportovních hrách mládeže, které jsou každoročně pořádány pro děti ze speciálních a praktických škol.

Pavla Findová zazářila na celorepublikových Sportovních hrách mládeže.

 

Pavla Findová s přehledem zvítězila v okresním kole soutěže, které pořádala její domovská škola. Nejlepší byla i v krajském kole, které se konalo ve Velkém Meziříčí. A minulý týden dokázala získat zlatou medaili ve skoku do dálky i v celostátním kole ve Valašském Meziříčí. 
   Na Sportovních hrách mládeže se soutěží ve čtyřech disciplínách, ve skoku do dálky, v běhu na 60 a 800 metrů a v hodu kriketovým míčkem. „Sportuju ráda, až na těch osm set metrů, moc se mi totiž běhat nechce,“ příznávám Pavla. Body ze všech čtyř disciplín se v soutěži sčítají. Celkově se Pavla Findová na celostátních Sportovních hrách mládeže umístila na devátém místě. Gratulujeme.

 Text a foto HoN: Vendula Krausová

Děti s handicapem se dočkaly bezbariérového internátu a základní školy v Třebíči

(Tisková zpráva, 14. 10. 2010)

 

14. 10. 2010, Třebíč – Internát Základní školy Cyrilometodějská na Zahradníčkově ulici dnes slavnostně představil nový schodolez. Na toto bezbariérové opatření, které ulehčí tělesně postiženým dětem pohyb po škole a na internátu, přispěla Nadace ČEZ částkou 150 tisíc korun. 

Dnes v 9 hodin ráno byl oficiálně uveden do provozu nový schodolez v Internátě Základní školy Cyrilometodějská na Zahradníčkově ulici. Ředitel školy Milan Šelle společně se zástupkyní Nadace ČEZ Janou Štefánkovou a klientkou Olinkou slavnostně „rozbalili“ tolik potřebný dárek - mobilní zařízení vybavené motorkem, které je možné připevnit k invalidnímu vozíku tak, aby doprovázející osoba mohla vozíčkáře snadno vyvézt do schodů a zpět. „Internát a školu navštěvuje sedm dětí s tělesným handicapem, které museli učitelé či asistenti mezi patry přenášet. Za schodolez jsme nesmírně vděčni. Jeho velkou výhodou je i to, že je přenosný a můžeme ho tedy mezi budovami internátu a školy přemisťovat,“ říká ředitel školy Milan Šelle. 

Na schodolez poskytla Nadace ČEZ přes 150 tisíc korun. Peníze škola získala v rámci grantového řízení Nadace ČEZ Oranžové schody, který pomáhá základním a středním školám odstranit architektonické bariéry. Kromě schodolezů grant slouží například k nákupu plošin, výtahů, schodišťových sedaček, zvukových a světelných naváděcích systémů apod. Nadace obdržela celkem 109 žádostí a z nich správní rada schválila osm projektů. Minulou sobotu 9.10. slavnostně uvedla do provozu nový výtah Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov v Ivančicích.

ZŠ TŘEBÍČ, CYRILOMETODĚJSKÁ 22, zařízení věnující se péči, výchově a vzdělávání dětí s širokou škálou postižení a dětí, které jsou z nejrůznějších důvodů neúspěšné v jiných typech škol. Více na www.specskolytrebic.cz

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem zastřešit svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje prostřednictvím grantových řízení veřejně prospěšné aktivity zaměřené na děti a mládež, sociální oblast, kulturu, sport, vzdělávání, infrastrukturu a ekologii. Díky objemu rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Programy Nadace ČEZ: Oranžové hřiště, Oranžová učebna, Oranžové schody, Oranžové kolo a Podpora regionů.


Více informací na www.nadacecez.cz
O dalších projektech podporovaných Skupinou ČEZ se dozvíte na 
www.facebook.com/pomahame.regionum.

Kontakty:

Nadace ČEZ:      Skupina ČEZ:  ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská:
Radka Kučírková   Jana Štefánková  Milan Šelle
Tel: 211 046 724   Tel.: 561 104 631, 724 804 786  Tel: 568 821 496, 776 087 151
radka.kucirkova@cez.cz   jana.stefankova@cez.cz  specskoly@volny.cz

 

 

 

Děti dostaly dárek k začátku školního roku

(měsíčník firmy Mann-Humell Filtráček č. 5 - říjen)

V minulém čísle jsme vás informovali o průběhu 15. ročníku fotbalového turnaje firem a společném rozhodnutí všech zúčastněných darovat výtěžek opět ve prospěch dětí se specifickými potřebami.

Na dobrovolném vstupném bylo letos vybráno přesně 2 200 korun. Protože se ale fotbalový turnaj pořádá tradičně těsně před prázdninami,proběhlo skutečné předání daru na začátku nového školního roku, a to přímo do rukou žáků Základní školy Cyrilometodějská v Třebíči. Finanční příspěvek bude, podle slov zástupkyně ředitele školy. Aleny Šilhanové, použít v rámci sportovních aktivit školy, protože právě sport je to, co sdružuje a baví děti ze všeho nejvíc.

Eva Hladká,
personalista PR 

Bariérám navzdory

(Horácké noviny, 15. 10. 2010)

Třebíč - V budově Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská, na Zahradníčkově ulici od včerejška slouží mobilní schodolez, který je možné připevnit k invalidnímu vozíku, aby doprovázející osoba mohla vozíčkáře snadno vyvézt do schodů a zpět.             

Foto HoN: Milan Noha

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde škola znamená láska

(Horácké noviny 19. 10. 2010)


Třebíč
 - Současný školský systém v České republice zajišťuje vzdělání každému. I těm, kteří si nesou životem břemeno postižení, těm, kteří jsou nuceni bojovat a problémy „zdravé“ populace jsou v porovnání s jejich trably nicotnými malichernostmi. Postižené děti se v Třebíči vzdělávají na ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská 22,jejíž součástí jsou rehabilitační třídy umístěné v budově internátu na Zahradníčkově ulici.
   Třídy navštěvuje 13 žáků se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, s tělesným postižením, s autismem a souběžným postižením více vadami. Vzdělávají se podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy a podle školního vzdělávacího programu Chceme žít s vámi. Prostě - plní povinnou školní docházku. Pro každého žáka je vypracován individuální vzdělávací plán, který vychází z jejich stupně postižení, zdravotního stavu, individuálních možností a schopností a je zaměřen na optimální rozvoj osobnosti a kvality jejich života.
   Vzhledem k náročnosti práce s těmito žáky pracuje v každé tříd speciální pedagog, druhý pedagog a asistent pedagoga. Při výuce používají speciálně pedagogické metody, jako arteterapii, ergoterapii, prvky bazální stimulace, prvky orofaciální stimulace, polohování, caanisterapii, relaxace.
   Třídy jsou vybaveny moderním nábytkem, boxy pro autisty, relaxačním koutem, učebními a kompenzačními pomůckami, zvedákem a speciálními učebními pomůckami, které ve velké většině vytvářejí pedagogové tříd „přímo na míru“ jednotlivým žákům.
   V objektu školy je také zařízená místnost pro smyslovou stimulaci a relaxační místnost s kuličkovým bazénkem, polohovacími polštáři, rehabilitačními míči a žíněnkami.
   Jen těžko si zřejmě dokážeme představit, jaké problémy musí řešit pedagogičtí pracovníci, když budova není řešena bezbariérově. K jejich psychicky náročné práci se přidává také nesmírná fyzická námaha. Každá pomoc, která bariéry odbourává, je zde pomocí v plném smyslu slova. V konkrétním případě zařízení na Zahradníčkově ulici jde o schodolez, který byl škole darován a slavnostně předán v rámci projektu Nadace ČEZ Oranžové schody 14. 10. 2010.

Text a foto HoN: Milan Noha

Škola má schodolez

(Třebíčské noviny 31. 10. 2010)


Nový schodolez mohou využít děti s handicapem v internátu Základní školy Cyrolometodějská v Zahradníčkově ulici v Třebíči. Na toto bezbariérové opatření, které ulehčí tělesně postiženým dětem pohyb po škole a na internátu, přispěla Nadace ČEZ částkou 150 tisíc korun. Schodolez je mobilní zařízení vybavené motorkem, které je možné připevnit k invalidnímu vozíku tak, aby doprovázející osoba mohla vozíčkáře snadno vyvézt do schodů a zpět.

„Internát a školu navštěvuje sedm dětí s tělesným handicapem, které museli učitelé či asistenti mezi patry přenášet. Za schodolez jsme nesmírně vděčni. Jeho velkou výhodou je i to, že je přenosný a můžeme ho tedy mezi budovami internátu a školy přemisťovat,“ říká ředitel školy Milan Šelle.

-za-

Vánoční inspirace od dětí

(Horácké noviny 21. 12. 2010)

Třebíč - Vánoční výstavu přichystaly také děti z obou pracovišť Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská a internátu na Zahradníčkově ulici. Výstava je instalovaná v budově školy na ulici 9. května a je veřejně přístupná. Až si půjdete prohlédnout výstavu betlémů do zámku nebo baziliku, můžete se pokochat a načerpat inspiraci na vánoční výzdobu i zde. Když zazvoníte u hlavního vchodu, rádi vás pozvou dál. Výstava je přístupná ve vyučovacích dnech od osmi do třinácti hodin.

Text a foto HoN: Vendula Krausová

 

 

 

Vánoční tvoření s rodiči

(Horácké noviny 21. 12. 2010)

Třebíč - V rehabilitačních třídách na Zahradníčkově ulici, které jsou součástí ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská 22, proběhlo dne 15. 12. 2010 Vánoční tvoření žáků, rodičů a pedagogů. Pod vedením zkušené paní vychovatelky Bc. Marie Handlířové si vytvořili za poslechu koled papírového andělíčka pro radost. Přátelskou pohodovou atmosféru doplnila vůně cukroví, které si maminky napekly a donesly.

Foto HoN: Petr Chňoupek