Školákům pomáhají dotykové počítače

(Český rozhlas, 31. 1. 2013, 13.00 hod)


V prostorách ZŠ Cyrilometodějská v Třebíči jste si až do pátku 19. prosince mohli prohlédnout soutěžní výstavu výtvarných dílek dětí z mateřských a základních škol, které se váží k zimnímu období. Chodby školy zdobili čerti, Mikuláši, andílci, vánoční stromečky, betlémy i papíroví sněhuláci. Hlasy návštěvníků rozhodnou o vítězi I. ročníku této soutěže. Na autory nejhezčích expozic čekají dárky, které jim budou předány na začátku příštího roku. Rozhodně bylo na co koukat. Vždyť se přihlásilo celkem třináct školek, škol či školních družin z celého třebíčského okresu.

Z kusu starého polystyrenu vyčarovaly děti z MŠ Čtyřlístek ledovou kru, kterou ve svých iglú obývají eskymáci. 

Papírový betlém vytvořily děti ze ZŠ Cyrilometodějská

Na výstavě bylo pořád plno, hlavně o přestávkách.

Překrásná vánoční přáníčka vytvořily děti ze ZŠ Budišov.

 

 

 

 

 

 

 

U stropu se třepotali ubrouskoví andílci.

Text a foto HoN: MARTINA CHROMÁ

Školákům pomáhají dotykové počítače

(Český rozhlas, 31. 1. 2013, 13.00 hod)

Premiérový „Čas zimníčků“

Život je změna, řekli se před časem v Základní škole Cyrilometodějská a namísto tradiční soutěžní výstavy s názvem Čas Podzimníčků vyhlásili a zorganizovali její obměnu s názvem Čas 

Zimníčků.

Premiérový ročník byl ovšem určený stejným účastníkům, jako bylo šest předchozích, tedy školním kolektivům, dětem s rodiči, sourozenci, prarodiči, zkrátka všem, kteří se chtěli zapojit.
Soutěžící měli za úkol zhotovit nejrůznější výrobky se zimní a vánoční tématikou jako například ozdoby, obrázky či dekorace, zkrátka cokoliv podle úvahy autorů.
Změna v náplni výstavy byla podle slov ředitele školy Jaroslava Matějky logická. „Exponáty podzimníčkové výstavy se v posledních letech začínaly přece jen opakovat, proto jsme kvůli nové motivaci zvolili jinou tématiku. Jak se ukázalo, udělali jsme dobře. Překvapila nás nejen nápaditost, ale také barevnost výrobků,“ říká Matějka.
Všechno, co vyrobily šikovné ruce dětí z několika mateřských a základních škol, bylo pro dva prosincové týdny k vidění v prostorách budovy ZŠ na Cyrilometodějské ulici.

-ja-

 

 

ZŠ Cyrilometodějská se dvěma úspěšnými projekty

(Třebíčský zpravodaj, 1. 7. 2009)

Třebíčská ZŠ Cyrilometodějská připravila dva projekty, pro něž získala podporu z Grantového systému města Třebíč, oblast Prevence kriminality a drogové problematiky. První se jmenuje Otevřená škola, což je dlouhodobý projekt fungující už od roku 2004 zaměřený na primární prevenci sociálně patologických jevů. Je určen nejen pro žáky školy, jejich rodiče a sourozence, ale také veřejnost. Zejména však podporuje tvůrčí aktivitu dětí a jejich rodičů a zaměřuje se na aktivní spolupráci a zapojení rodičů do dění školy. Druhý projekt se jmenuje Šance - edukativně-etopedická skupina a je určen žákům 6. až 9. ročníku ZŠ Cyrilometodějská. Funguje také již od roku 2004 a snaží se zejména zamezit vzniku výraznějších poruch v chování, které se u dětí tohoto věku často objevují. Děti jsou při projektu rozděleny na dívky a chlapce (nyní je do Šance zapojeno 19 dívek 21 chlapců), kteří se mezi sebou učí komunikovat, rozvíjí asertivní chování, pocit zodpovědnosti, sebedůvěry anebo se učí tolerovat i jiné národnostní rasy. Náklady projektu Otevřená škola činí 80 274 korun, náklady na projekt Šance - edukativně- etopedická skupina 194 800 korun. Město na první z nich věnovalo 25 00 korun, na druhý 30 000 korun. Kromě města projekty podpořil také kraj Vysočina grantovým programem Preventivní programy pro školy a školská zařízení pro rok 2009 a Fond Vysočina 2008.

-jš,mkm-

Děti se během projektů zapojily do akcí s nedávno proběhlými 
Dny bez úrazů. Jejich součástí byla i beseda s policisty.