JIRKA  18.-29.5.2020

Čítanka opakování dě  tě ně, str.58-64 přečíst postupně

Opis do sešitu – str.58 řádek dole – děti, dědeček…, str.62 řádek dole- štětec…,

 str.63 řádek dole – koně….

Přepis – str.58 cv.2, str.60 cv.2, str. 63 cv.2

Matematika –   Upevňování sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky- slovní úlohy

 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/124956

 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/41457

 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/124959

učebnice – str.44 cv.5,6

Anglický jazyk - Opakování probrané slovní zásoby

https://view.officeapps.live.com/op/view.ran?src=http://dumy.cz/nahled/157140

https://www.youtube.com/watch?v=mrOWDPkYyP0

https://www.youtube.com/watch?v=Cpamzney1A8&list=PLVAiwgi_wDlDoz5K4lUSigbYEcbSW3gq0&index=3

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/what-is-it/exercises.html

 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/157140

 https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1943

 http://www.chmelkova.cz/web_skolicka/anglictina_4.html  - zde vybrat cvičení na slovní zásobu, kterou umíme

Vlastivěda - PL1 – Světové strany /viz příloha email/

 • zopakuj si světové strany – doplň chybějící světové strany
 • vybarvi obrázek podle instrukcí

Přírodověda - Vypracuj následující pracovní listy: /viz příloha email/

PL1 – Jaro – práce na zahradě

 • napiš názvy prací a vymaluj obrázky
 • Červeně spoj, co na jaře sejeme.
 • Zeleně spoj, co na jaře sázíme.
 • Z nabídky slov ve cv. 3 vyber vhodná slova a doplň je do vět

PL2 – Listnaté stromy

 • Seznam se s některými známými listnatými stromy

PL3 – Jehličnaté stromy

 • Seznam se se čtyřmi jehličnatými stromy.
 • Odpověz do sešitu na tři otázky

PL4 -  Čím jsou rostliny významné

 • vyplň pracovní list

PL5 – Jarní louka

 • vybarvi obrázek jarní louky