Učivo na dobu od 26.3. do 8.4. –4.ročník                     Kubík

Matematika – opakování násobení 0, 1, 2

Učebnice str. 53-54, PS str.26/cv.1, str.27/cv.5-pouze násobení 2

Využít: www.onlinecviceni.cz, matematika 2.ročník, násobení 1,2

Upevňování písemného + - do 100

Využít: www.onlinecviceni.cz, matematika 2.ročník, počítání do 100

Pracovní sešit str. 20-21

Český jazyk -  procvičování délky samohlásek

Využít: www.onlinecviceni.cz, český jazyk 1.ročník, hlásky,

                                                 český jazyk 1.ročník, slova-hledání ukrytých slov

                                                                                  slova- doplňování slov do vět

učebnice str.58 cv.4, vždy 1.řádek od každé samohlásky napsat /celkem tedy 4 řádky/, ostatní řádky ústně

čítanka str.59-60 přečíst článek, povyprávět svými slovy přečtené a namalovat obrázek

Anglický jazyk

Opakování probrané slovní zásoby – čísla, barvy, domácí zvířata, škola, rodina

Využít anglických písní na https://www.youtube.com/results?search_query=anglick%C3%A9+p%C3%ADsni%C4%8Dky+pro+d%C4%9Bti     -  na téma numbers, colours

připravené listy v nových složkách – téma: škola, rodina

 

Učivo na dobu od 26.3. do 8.4. –IVP                     Alenka

Matematika

Číselná řada 0-17, rozklad čísel do 17 bez přechodu desítky

Psaní číslice 17, porovnávání čísel do 17

Český jazyk

Čteníčko str. 40-42, přečíst vyplnit, vypracovat úkoly

Slabiky ra re ry ro ru

Psaní r ,h

Čteníčko str.42 cv. 5 – opis

Využít: www.onlinecviceni.cz, český jazyk 1.ročník, Slabiky, Skládání slov ze slabik

                                                                                               Doplňování slabik

Anglický jazyk

Opakování probrané slovní zásoby – čísla, barvy, domácí zvířata

Využít anglických písní na https://www.youtube.com/results?search_query=anglick%C3%A9+p%C3%ADsni%C4%8Dky+pro+d%C4%9Bti na téma numbers, colours

Nová slovní zásoba- připravené listy v nových složkách – téma: škola

4. ROČNÍK   PŘÍRODOVĚDA -  Kubík       od 30.3. do 14.4.

- PL 1    PŘ - PRÁCE NA JAŘE – doplň správná slova do vět

- PL 2    PŘ - VELIKONOCE – vylušti křížovku, dopiš tajenku

                                       - vypracuj zakroužkované úkoly

  • PŘ - PL 3  VELIKONOCE – přečti si vyznačené části a ústně zodpověz na zakroužkované otázky

4. ROČNÍK   VLASTIVĚDA

PL 1  VL - NAŠE VLAST – vyplň pracovní list (úkoly 1-4)

 

Alenka - Prv viz 3.ročník