FYZIKA 8.ročník    

 - měření elektrického napětí

 

 

 

 

Čočky

Základní rozdělení na spojky a rozptylky

SPOJKY

Světlo, které prochází přes spojky, se spojuje až za čočkou do jednoho místa. Obraz se zvětšuje – brýle na čtení

Tvar: na okrajích jsou tenčí a uprostřed silnější, viz obr. 1

Značka:

 

 

 

ROZPTYLKY

Světlo, které prochází přes rozptylku, rozptylují světlo do stran. Vzdálený obraz se doostřuje – brýle na dálku.

Tvar: tenké uprostřed a k okrajům se rozšiřují, viz obr. 2

Značka:                     V

 

 

                                   ^

FYZIKA - UČIVO 15.4.-30.4. 8.ročník

ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO LISTU

Vzorec:     U = W/Q         kde:       U … elektrické napětí (jenotka V)

W … práce vykonaná při přenosu náboje (jednotka J)

Q … elektrický náboj (jednotka C)                      

Kromě jednotky  1 V zavedeme další:   1 mV = 0,001 V  …… milivolt  

1 µV = 0,000001 V  … mikrovolt  

1 kV = 1000 V    … kilovolt     

1 MV = 1 000 000 V  … megavolt  

1 GV = 1 000 000 000 V … gigavolt

Př.1  Vypočítej velikost elektrického napětí, jestliže při přenosu elektrického náboje 20 mC vykoná elektrické pole práci 20 kJ.

Sjednotit jednotky         W           -              20 kJ  = 20000 J

Q            -              20 mC = 0,020 C

U            -              ?

Dosadit do vzorce           U = W/Q

                                               U = 20000 : 0,02

                                               U = 1000000 V = 1 MV

PŘ.2  Vypočítej velikost elektrického náboje, jestliže při jeho přenosu se vykoná práce 1020 kJ při elektrickém napětí  200V.

Sjednotit jednotky         W           -              1020 kJ

U            -              200 V = 0,2 kV

Q            -              ?

Dosadit do vzorce           U = W/Q

                                               0,2 = 1020 : Q

                                               Q =  1020 . 0,2

                                               Q = 204 kC = 204000 C

PŘ.3  Vypočítej velikost elektrické práce potřebné k přenosu elektrického náboje 120 µC při elektrickém napětí 2MV.

Sjednotit jednotky         Q            -              120  µC = 0,00012 C

U            -              2 MV = 2000000 V

W           -              ?

Dosadit do vzorce           U = W/Q

                                               2000000 = W : 0,00012

                                               W = 2000000 . 0,00012

                                               W = 240 J

UČIVO 15.4.-30.4.

FYZIKA pro doplnění učiva

9.

Čočky a vidění okem https://www.youtube.com/watch?v=SbleRbvJRHs

8.

Měření elektrického proudu 1 https://www.youtube.com/watch?v=a6fy5qiuCY0