FYZIKA pokračování učiva

9.

ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ – učebnice strana 95 – 96. Projděte učivo a do sešitu zapište modrý rámeček na str. 96

8.

Badatelna -- 15. díl: Jak funguje baterie (galvanický článek) https://www.youtube.com/watch?v=ygDqVDZvA64