DĚJEPIS

8. ročník

Pavel Koutský: 87 Národní divadlo Dějiny udatného českého národa (2013) https://www.youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=87

Pavel Koutský: 88 Rukopisy Dějiny udatného českého národa (2013) https://www.youtube.com/watch?v=1YZpYT2xHx8&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=88

 

9. ročník

PRAŽSKÉ JARO 1968

Rudí prezidenti Poslušný generál - Ludvík Svoboda (E04) CSFD84% Dokument CZ https://www.youtube.com/watch?v=Au6JfRmutl4

Pavel Koutský: 107 Pražské jaro Dějiny udatného českého národa (2013) https://www.youtube.com/watch?v=Lq9ZdA9OKgo&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=108

 

FYZIKA pokračování učiva

9.

Sluneční Soustava [Dokumentární Film 2010] https://www.youtube.com/watch?v=3tljuS5bjSE

8.

NEZkreslená věda III: O bateriích https://www.youtube.com/watch?v=g6mH4Cpg7Rw

CHEMIE - 9.ročník

SOLI

Po seznámení s kyselinami a hydroxidy je na řadě chemická reakce těchto dvou látek, při které vznikají SOLI. Učivo najdete na straně 29 – 30. Na straně 30 začínají otázky a pokračují na straně 31.

PŘÍRODOPIS

8. ročník

Nové učivo savci: LETOUNI, HLODAVCI, ZAJÍCI (učebnice str. 58 – 61) do sešitu proveďte zápis a vypracujte otázky na str. 61

Hvězdy zvířecí říše ~ Nejlepší letec mezi savci https://www.youtube.com/watch?v=dT6Y3gVs15E

 

9. ročník

Nové učivo: KŮŽE – STAVBA A FUNKCE KŮŽE, PÉČE O KŮŽI, ONEMOCNĚNÍ KŮŽE (učebnice str. 45 – 46) vyberte důležité informace a zapište do sešitu, na straně 46 najdete OTÁZKY A ÚKOLY

13 Kůže https://www.youtube.com/watch?v=EgM6NVi78z4

 

DĚJEPIS

8. ročník

Pro doplňování učiva o novověku doporučuji zhlédnutí těchto doplňujících dokumentů:

Rakouská monarchie v 19. století CZSK https://www.youtube.com/watch?v=6jtTQGZlMjg

86 Vznik Rakousko Uherska Dějiny udatného českého národa (2013) https://www.youtube.com/watch?v=U1K0esnwkUI

9. ročník

Události po „Vítězném Únoru“ 1948 a situaci v 50. létech

Rudi prezidenti 02 - Sjednotitel ve strachu - Klement Gottwald https://www.youtube.com/watch?v=W3t0Pk6WEkY

Padesátá léta I - Dějiny udatného českého národa https://www.youtube.com/watch?v=Iows-MUXPEA

 

 

FYZIKA

ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO LISTU

Vzorec:     U = W/Q         kde:       U … elektrické napětí (jenotka V)

W … práce vykonaná při přenosu náboje (jednotka J)

Q … elektrický náboj (jednotka C)                      

Kromě jednotky  1 V zavedeme další:   1 mV = 0,001 V  …… milivolt  

1 µV = 0,000001 V  … mikrovolt  

1 kV = 1000 V    … kilovolt     

1 MV = 1 000 000 V  … megavolt  

1 GV = 1 000 000 000 V … gigavolt

Př.1  Vypočítej velikost elektrického napětí, jestliže při přenosu elektrického náboje 20 mC vykoná elektrické pole práci 20 kJ.

Sjednotit jednotky         W           -              20 kJ  = 20000 J

Q            -              20 mC = 0,020 C

U            -              ?

Dosadit do vzorce           U = W/Q

                                               U = 20000 : 0,02

                                               U = 1000000 V = 1 MV

PŘ.2  Vypočítej velikost elektrického náboje, jestliže při jeho přenosu se vykoná práce 1020 kJ při elektrickém napětí  200V.

Sjednotit jednotky         W           -              1020 kJ

U            -              200 V = 0,2 kV

Q            -              ?

Dosadit do vzorce           U = W/Q

                                               0,2 = 1020 : Q

                                               Q =  1020 . 0,2

                                               Q = 204 kC = 204000 C

PŘ.3  Vypočítej velikost elektrické práce potřebné k přenosu elektrického náboje 120 µC při elektrickém napětí 2MV.

Sjednotit jednotky         Q            -              120  µC = 0,00012 C

U            -              2 MV = 2000000 V

W           -              ?

Dosadit do vzorce           U = W/Q

                                               2000000 = W : 0,00012

                                               W = 2000000 . 0,00012

                                               W = 240 J

FYZIKA pro doplnění učiva

9.

Čočky a vidění okem https://www.youtube.com/watch?v=SbleRbvJRHs

8.

Měření elektrického proudu 1 https://www.youtube.com/watch?v=a6fy5qiuCY0

 

CHEMIE POKRAČOVÁNÍ

Jak se zadařilo téma kyselin? Na rychlé opakování si vyzkoušejte Úlohy na straně 27 v učebnici.

Pokračování učiva o HYDROXIDECH potom najdete na straně 28. Pečlivě proveďte zápis, zaměřte se na využití hydroxidů a hlavně na bezpečnost při zacházení a první pomoc. Úlohy najdete na str. 29.

PŘÍRODOPIS

8. ročník

Nové učivo savci: Vejcorodí, Vačnatci a Hmyzožravci, do sešitu proveďte zápis k jednotlivým zástupcům (učebnice str. 56 – 58). Na str. 58 najdete otázky a úkoly – vypracujte do sešitu.

Na doplnění dokument Proč mají klokani kapsu? https://www.youtube.com/watch?v=XLzlrNV0xEU

9. ročník

Nové učivo: Onemocnění trávicí soustavy, správná výživa, vyučovací soustava (učebnice str. 39 – 44). Na straně 43 a 44 najdete otázky a úkoly – vypracujte do sešitu.

Fandíme zdraví: PYRAMIDA VÝŽIVY https://www.youtube.com/watch?v=jVl-cAIMjhs