DĚJEPIS – UČIVO PRO 8.r.

Vznik Rakouska-Uherska

Bitva u Hradce Králové

 • 60. léta: Prusko x Rakousko – konflikty
 • 3.7.1866
  • Bitva u Hradce Králové
  • Prusko x Rakousko
  • Vítězství Pruska
  • Obsazení Čech, Moravy, Vídně

Rakousko-Uherské vyrovnání

 • 1867 Prosincová ústava
 • Rakousko-Uherské vyrovnání
  • Vznik Rakouska-Uherska
  • Předlitavsko, Zalitavsko (Češi součástí Předlitavska)
  • Dualismus: 2 vlády, 2 parlamenty, 1 panovník, 1 ministr zahraničí, 1 armáda

Neúspěšný boj Čechů za samostatnost

 • Nespokojenost Čechů
 • Výpravy do Moskvy, Francie
 • Požadavky
  • Vlastní vláda
  • Samostatnost
 • Neúspěch
 • František Josef I. kapituloval a k Česko-Rakousko-Uherskému vyrovnání nedošlo

DĚJEPIS UČIVO PRO 9.r.

Únorové události v Československu v r. 1948

Od podzimu 1947 bylo v Československu jasné, že musí dojít ke střetu dvou politických táborů, komunistického a demokratického. Komunisté měli základní stranickou linii, která byla dána sovětským tlakem. Chtěli převzít moc v zemi. Nevěřili v poklidný průběh, na poč. února 1948 vymysleli provokaci.

Komunistický ministr vnitra Nosek protiprávně odvolal osm bezpečnostních velitelů Velké Prahy a dosadil komunisty. Kromě komunistů tento krok všichni zamítli a Nosek měl vše uvést zpět na pravou míru. Nosek začal taktizovat – jakoby onemocněl chřipkou a věci neřešil. Demokratičtí ministři dali KSČ ultimátum, že Nosek do 20. 2. 1948, kdy se mělo konat řádné zasedání vlády, buď dá věci do pořádku, nebo oni odmítnou přebírat zodpovědnost za chod věcí vládních a podají demisi. Nosek nepřišel na zasedání, ani nedal věci do pořádku. Proto demokratičtí ministři předali demisi do rukou prezidenta Beneše. Nešťastně si naběhli, přesně na to Gottwald čekal. Demisi podalo pouze 12 ministrů, 14 jich zůstalo. Neměli svůj postoj dobře naplánovaný s demokracií, Janem Masarykem a Svobodou, kteří zůstali. Masaryk volal dr. Rybku, který podal demisi, a do telefonu mu řekl: To se nezlob, ale to jste pěkní volové.

Z 20. na 21. 2. 1948 zasedá Ústřední výbor KSČ. Na 21. 2. 1948 ráno je svolána manifestace na Staroměstské náměstí. Odeslali delegaci k Benešovi, který se je snaží uklidnit. Dopoledne se v Národním divadle konalo ustavující zasedání Československo-sovětského přátelství. Klementis i další ministři se dokonce báli odpovídat na pozdrav těm, kteří podali demisi.

Proběhl sjezd závodních rad ROH, což byla mimoparlamentní akce. Sjezd nejedná o odborových záležitostech, ale o demisi. Z 6000 přítomných jen 10 hlasovalo proto, aby demise nebyla přijata. V pondělí 23. 2. 1948 dopoledne byly po celé zemi ustaveny lidové milice (pučistický prvek) a večer v Obecním domě byly vytvořeny akční výbory Národní fronty, které měly řešit personální otázky kdekoli v zemi (vyhazovat lidi).

24. 2. 1948 je v celé zemi vyhlášena jednohodinová generální stávka na podporu přijetí demise. Většina národa pro komunistické požadavky nebyla, ale ze strachu se ke stávce připojili skoro všichni. 25. 2. 1948 dopoledne byl na Pražském hradě přijat Gottwald, Zápotocký a Nosek. Naléhali na prezidenta, aby demisi přijal. Asi mu pohrozili, že proti Československu ihned přijde vojenský zásah sovětské armády. Proto Beneš odpoledne podepsal. Na Václavském náměstí Gottwald oznámí jmenování nové prokomunistické vlády. Na 42 let tak do našich dějin vstupuje vláda jedné strany.

 

 

DĚJEPIS - učivo 15.4.-30.4.

8. ročník

Pro doplňování učiva o novověku doporučuji zhlédnutí těchto doplňujících dokumentů:

Rakouská monarchie v 19. století CZSK https://www.youtube.com/watch?v=6jtTQGZlMjg

86 Vznik Rakousko Uherska Dějiny udatného českého národa (2013) https://www.youtube.com/watch?v=U1K0esnwkUI

9. ročník

Události po „Vítězném Únoru“ 1948 a situaci v 50. létech

Rudi prezidenti 02 - Sjednotitel ve strachu - Klement Gottwald https://www.youtube.com/watch?v=W3t0Pk6WEkY

Padesátá léta I - Dějiny udatného českého národa https://www.youtube.com/watch?v=Iows-MUXPEA