VZÁCNÉ DARY ZEMĚ

UHLÍ pročtěte učivo na straně 31 a následně do sešitu vypracujte ÚLOHY na straně 32.

ROPA A ZEMNÍ PLYN učivo najdete v učebnici na stranách 32 a 33. ÚLOHY najdete na stranách 33 a 34, ty vypracujte do sešitu.