PLÁN UČIVA NA 29. ŠKOLNÍ TÝDEN                 15.3. – 19.3.2021

 

8.ročník

PŘEDMĚT

UČIVO

PRACOVNÍ LISTY

 

ÚKOLY

 

ČESKÝ JAZYK

 

Číslovky

 

 

-práce s učebnicí

 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-cislovky-druhy

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=604f6f03cfb09

 

 

MATEMATIKA

 

Zlomky

 

-práce s učebnicí

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5971-ucitelka-4-tr-zaciname-se-zlomky?vsrc=vyhledavani&vsrcid=zlomky

 

ANGLICKÝ JAZYK

Furniture

-PL

-práce se slovníky

https://www.youtube.com/watch?v=EKLD4Arn_bs

 

 

ZEMĚPIS

 

Evropská unie, NATO

-pracovní sešit

 

-nalepit výpis látky do sešitu

-práce s wikipedií, mapou

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1887-co-je-to-evropska-unie?vsrc=vyhledavani&vsrcid=evropsk%C3%A1+unie

(v dokumentu je zmíněna Velká Británie, již do EU nepatří)

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1667-vznik-a-rozsirovani-nato?vsrc=vyhledavani&vsrcid=nato

 

 

 

PŘÍRODOPIS

 

hmyz

 

-PL

-nalepit výpis látky do sešitu

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8064-zajimavosti-o-vcele-medonosne?vsrc=vyhledavani&vsrcid=v%C4%8Dele+medonosn%C3%A1

 

DĚJEPIS

 

Marie Terezie

-PL

 

-nalepit zápis do sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=Oa6lQs2dK-Q

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230074-reformy-marie-terezie/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230075-skolska-reforma-marie-terezie/

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

 

Sexuální výchova

-PL

-práce s učebnicí

 

 

 

 

 

FYZIKA

 

El. napětí

- práce s učebnicí

- opakování učiva

KOMUNIKAČNÍ

DOVEDNOSTI

O Krokovi -čtení s porozuměním, odpovědi na otázky- vyhledávání v textu

 

-PL