PLÁN UČIVA NA 28. ŠKOLNÍ TÝDEN                 8.3. – 12.3.2021

 

8.ročník

PŘEDMĚT

UČIVO

PRACOVNÍ LISTY

 

ÚKOLY

 

ČESKÝ JAZYK

 

Číslovky

 

Popis postupu práce

 

Čtení s porozuměním

-práce s učebnicí

PL-příprava pokrmu

Práce s textem

https://www.mojecestina.cz/article/2010120804-druhy-cislovek

-nahlédnout doma do maminčiny nebo babiččiny kuchařky

MATEMATIKA

 

Dělení dvojciferným dělitelem

-pracovní sešit

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

ANGLICKÝ JAZYK

House, flat

-PL doplňovačka

https://wordwall.net/resource/637656/house

https://wordwall.net/resource/3581620/angielski/house-rooms-klasa-2

 

 

ZEMĚPIS

 

Obyvatelstvo Evropy

-pracovní sešit

 

-nalepit výpis látky do sešitu

-práce s encyklopedií, mapou

 

-pro opakování učiva:

https://wordwall.net/resource/11640414/evropa

 

PŘÍRODOPIS

 

Korýši

 

-PL

-nalepit výpis látky do sešitu

https://edu.ceskatelevize.cz/video/7793-vzacny-rak-ricni?vsrc=vyhledavani&vsrcid=kor%C3%BD%C5%A1i

 

 

DĚJEPIS

 

Změny v zemědělství a ve výrobě zboží

-PL test

 

-nalepit zápis do sešitu

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

 

Ochrana osob za mimořádných událostí

-PL

- nalepit výpis látky do sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=W6uVmn3AK50

 

 

 

 

FYZIKA

 

 

Dynamo

 

 

-PL

https://www.youtube.com/watch?v=yTO1ShoXnRU

KOMUNIKAČNÍ

DOVEDNOSTI

 

Práce s dechem

PL kalich

-hlasitě číst a vypravovat

 

 

Pracovní listy z jednotlivých předmětů budou žákům předány v úterý a ve čtvrtek.