PLÁN UČIVA NA 30. ŠKOLNÍ TÝDEN                 22.3. – 26.3.2021

 

7. ročník

PŘEDMĚT

UČIVO

PRACOVNÍ LISTY

 

ÚKOLY

 

ČESKÝ JAZYK

 

Pády

 

 

 

 

 

-PL

 

https://wordwall.net/community?localeId=1029&query=p%C3%A1dy

https://wordwall.net/resource/6502155/p%C3%A1dy

 

MATEMATIKA

 

Sčítání a odčítání v číselném oboru do milionu

-práce s učebnicí

http://syrole.sweb.cz/MATIKA/3_rocnik/pis_scitani/cv8.htm

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

ANGLICKÝ JAZYK

Furniture

 

-PL

 

https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=506af

 

 

ZEMĚPIS

 

Jihočeský kraj

-pracovní sešit

 

-nalepit výpis látky JIHOČESKÝ KRAJ do sešitu, přečíst

-práce s mapou ČR

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e210552116240002

 

 

 

 

PŘÍRODOPIS

 

Koloběh vody

Semeno

Plod

 

-PL

 

-PL

 

22.3. světový den vody

 

-nalepit do sešitu výpis látky a přečíst

 

 

 

DĚJEPIS

 

 Gotika

 

-PL

 

-nalepit výpis látky do sešitu a přečíst

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230041-goticka-moda/

 

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

 

Kde a jak platíme – v bance

-PL

-nalepit výpis látky do sešitu a přečíst

 

https://www.zlatka.in/cs/

 

 

 

 

FYZIKA

 

Měření fyzikálních veličin

- PL

- vypracovat PL

https://www.youtube.com/watch?v=PwBbRQAtW5s

https://www.youtube.com/watch?v=5z37xE7J60o

KOMUNIKAČNÍ

DOVEDNOSTI

 

Pranostiky- četba, význam, slova podobného významu

 

 

-PL