Plán učiva na týden od 5. do 9. 4. 2021

Český jazyk

Číslovky – pracovní list na procvičování určování druhů číslovek, psaní číslovek slovem a skloňování číslovek dvě, tři a čtyři

Vypravování – přečíst si co je vypravování a nalepit si zápis do sešitu.

 

Anglický jazyk

Animals – opakování zvířat – zakroužkovat zvíře, které odpovídá popisu

 

Matematika

Opakování – písemné sčítání a odčítání čísel do milionu

  • písemné násobení dvojciferným činitelem

 

Zeměpis

Evropa – vyplnit test

 

Dějepis

Osobnosti, které nás proslavily – dopsat do pracovního listu jména slavných osobností

 

Přírodopis

Obojživelníci, plazi – opakování

  • popsat v pracovním listu vývoj skokana zeleného a do tabulky doplnit zástupce jednotlivých skupin plazů