IVP Alenka

Čtení čtení krátkých vět, čtení s porozuměním

Čteníčko- str.46 – 47, úkoly

Slova s písmenem h H, čteníčko str. 48- 49, úkoly

Psaní – h H

Opiš jména ze cvičení 2, str.48

Přepis – cv.3 str.49 – roztřiď slova podle počtu slabik

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/112804

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/52620

http://www.pomocucitelum.cz/katalog-ucebnich-materialu/cesky-jazyk-a-literatura/vyvozeni-pismene-h-289.html 

Matematikačíselná řada 0-20

Sčítání a odčítání do 10 – upevňování

Číslo 20 – psaní číslice, rozklad čísla na 10 +. = 20, 11+. = 20, 12+. = 20……

Porovnávání čísel 0-20

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/124953

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/124956

https://skolakov.eu/matematika-1-trida/ciselna-rada-0-20

Anglický jazyk upevňování probrané slovní zásoby zábavnou formou

https://view.officeapps.live.com/op/view.ran?src=http://dumy.cz/nahled/157140

https://www.youtube.com/watch?v=mrOWDPkYyP0

https://www.youtube.com/watch?v=Cpamzney1A8&list=PLVAiwgi_wDlDoz5K4lUSigbYEcbSW3gq0&index=3

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/what-is-it/exercises.html

Prvouka - Vypracuj následující pracovní listy: /viz příloha- email/

PL1 – Orientace v čase

PL2 – Volný čas – doplň správná slova z nabídky

PL3 – Tělo člověka – přiřaď části těla k obrázku (cv. 1), pojmenuj věci ve cvičení 2 a nakresli věci důležité pro hygienu

PL 4 – Obrázek louky - vybarvi

 

4.roč. Kubík

Český jazyk – mluvnice – souhlásky tvrdé – h ch k r d t n

vypiš si do sešitu tvrdé souhlásky- červený obdélník str.61 dole- barevně obtáhni

Učebnice str.59 – přečti slova pod obrázky

cv.2 str.59 doplň y ý a napiš do sešitu, cv. 3 – ústně

postupně si projdi cvičení na str.60-61 a cv. 5 str.60 a cv.11 str. 61 napiš do sešitu

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/1210

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/1219

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/15381

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/24292 

Čtení – tiché čtení s porozuměním

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/132025

- přečti si v tichosti článek a odpověz na otázky

Sloh - dotazník

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/111738 

Matematika – upevňování násobení 4

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/27489

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/34181

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/85786  https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/113529

násobky 5 – znázorňování příkladů násobení pomocí např. knoflíků, korálků apod.

učebnice str.64 – opiš tabulku násobení 5 do sešitu /1.5=5 2.5=10 ……/

učebnice str.64- 66 , PS str.30 – 32

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/34183

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/34186

Anglický jazykupevňování probrané slovní zásoby zábavnou formou

https://view.officeapps.live.com/op/view.ran?src=http://dumy.cz/nahled/157140

https://www.youtube.com/watch?v=mrOWDPkYyP0

https://www.youtube.com/watch?v=Cpamzney1A8&list=PLVAiwgi_wDlDoz5K4lUSigbYEcbSW3gq0&index=3

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/what-is-it/exercises.html

Vlastivěda - PL1 – Světové strany /viz příloha -  email/

  • zopakuj si světové strany – doplň chybějící světové strany
  • vybarvi obrázek podle instrukcí

Přírodověda - Vypracuj následující pracovní listy: /viz příloha - email/

PL1 – Jaro – práce na zahradě

  • napiš názvy prací a vymaluj obrázky
  • Červeně spoj, co na jaře sejeme.
  • Zeleně spoj, co na jaře sázíme.
  • Z nabídky slov ve cv. 3 vyber vhodná slova a doplň je do vět

PL2 – Listnaté stromy

  • Seznam se s některými známými listnatými stromy

PL3 – Jehličnaté stromy

  • Seznam se se čtyřmi jehličnatými stromy.
  • Odpověz do sešitu na tři otázky

PL4 -  Čím jsou rostliny významné

  • vyplň pracovní list