Týdenní plán  IVP Alenka

ČteníČteme víceslabičná slova, tvoření vět se slovy - Čteníčko str. 43,úkoly 1-5

Psaní - Opis a přepis víceslabičných slov,  Psaní dvojslabičných slov na diktát

 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/24264

Čteníčko str. 43, Přepis- cv.3 - 6 slov,Opis – cv.5 - věta

Diktát: cibule, pojede, zanese, Renata, Tereza

Matematika - Číselná řada 0-18

 Rozklad čísel 11-18  ( např. 12=10+2, 15= 11+4)

 Upevňování + - do 10

 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/23823

 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/42992

 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/42990

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/124956

Psát číslice 17, 18, PL,  PC – Dumy.cz

Anglický jazyk - Opakování probrané slovní zásoby

 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/157140

 https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1943

 http://www.chmelkova.cz/web_skolicka/anglictina_4.html  - zde vybrat cvičení na    slovní zásobu, kterou umíme

Cvičení na PC- Školákov, Třída u Mufa

 PRVOUKA 3. ROČNÍK

 1. Do sešitu přepiš věty a doplň vynechaná slova podle nápovědy:

Nápověda: ČISTĚ, POZDRAVÍM, VČAS, NEBAVÍM, ROZHLÉDNU

Do školy chodím________________.

Když přecházím silnici, pozorně se______________________.

S cizími lidmi se _________________________ .

Známé lidi slušně ______________________ .

Chodím _______________ oblečený.

 1. Který pták se vrátil z teplých krajin a má hnízdo na komíně? _____
 1. Nauč se básničku:

        Vlaštovičky, vlaštovičky,

         povídalky, švitořičky,

         už nám z dálky jaro nesou,

         na domov se celé třesou.

        V pracovním sešitě si v každém týdnu vyplň a vymaluj jednu stránku.

         /pokud ho doma máš/

 1. Sleduj na youtube výuková videa pro děti:

         Orientace v čase: https://www.youtube.com/watch?v=ekcOF7kMlYw

         Co si dnes obleču?https://www.youtube.com/watch?v=JddudWd9kBU

         Lidské tělo: https://www.youtube.com/watch?v=r8ZGBREcpCA

 

Týdenní plán  Kubík

Český jazyk- mluvnice - Délka samohlásky u – ú –ů

 Na začátku slova píšeme vždy ú

 Uprostřed a na konci slova píšeme vždy ů

 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/120317

 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/10786

 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/69959

Učebnice -  str.55-56, PL, cvičení na PC

Čtení - Drak a kolo na brněnské radnici – čtení s porozuměním – přečti nahlas, pak  povyprávěj přečtený příběh a nakresli obrázek

Čítanka str. 68-70

Matematika - Násobky 3- napsat do sešitu: 1 . 3 = 3, 2 . 3 = 6 …..

 Znázornění příkladů např.na knoflících, kuličkách, špejlích apod. (2.3=6 to jsou 2 hromádky po 3)

 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/34174

 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/34176

 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/27488

Učebnice str.54 – 56, PS str.26, cv.2 – 4,Str.27, cv. 5-7

Anglický jazyk - Opakování probrané slovní zásoby – rodina, škola

 https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/at-school

 https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1943

 https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/my-family

 http://www.chmelkova.cz/web_skolicka/anglictina_4.html  - zde vybrat cvičení na slovní zásobu, kterou umíme

Cvičení na PC - Školákov, Třída u Mufa

Přírodověda

 1. Opakování:

Napiš do sešitu názvy jehličnatých a listnatých stromů, které rostou v našich lesích.

 1. Nakresli do sešitu rostlinku, aby měla kořen, stonek, listy a květ.
 2. Péče o pokojové rostliny -  prováděj doma s maminkou:
 • zalévání, rosení, kypření zeminy, otírání prachu z listů, přihnojování

Zapiš si do sešitu: Rostlinky na jaře přesazujeme do nové zeminy a dbáme na to, aby se nepoškodily kořínky.

 1. Podívej se na youtube na následující odkaz: O lidském těle:   https://www.youtube.com/watch?v=r8ZGBREcpCA

Vlastivěda 

 1. Zapiš si do sešitu jména všech členů vaší rodiny a ke každému napiš celé datum narození.
 2. Procvičuj si pojmy:  MLADŠÍ – STARŠÍ

                                            NEJMLADŠÍ -  NEJSTARŠÍ