Učivo na dobu od 26.3. do 8.4. – 3. ročník

Matematika – upevňování sčítání a odčítání do 20 s přechodem

Učebnice str.41- pročíst vzorové příklady na odčítání

Vypočítat slovní úlohy 1 a 2/str.41 do sešitu, znázornit barevně

Str.42/cv.4 a 5 – zapsat do sešitu

Pracovní sešit str.35 – 36 vypracovat

Český jazyk -  slova se dvěma souhláskami na konci- kapr, cukr…

Čítanka str.71 – přečíst, cv. 3 doplnit slova a 3 věty napsat – přepis

Opis- opsat slova na konci stránek 71 a 72

Str.72 – pohádka Kohoutek a slepička- přečíst, svými slovy vyprávět obsah a namalovat obrázek

Poezie – přečíst básničky na str.72

Písanka č.4 /ježek/ pokračujeme dál – str.81

Anglický jazyk

Opakování probrané slovní zásoby – čísla, barvy, domácí zvířata

Využít anglických písní na youtube na téma numbers, colours

Nová slovní zásoba- připravené listy v nových složkách – téma: škola

PRVOUKA

- pokud si nemůžeš pracovní listy vytisknout, opakuj ústně, kdo má PS, pracuje do něho

Pracovní list č. 1 – OPAKOVÁNÍ

 • Bezpečnost na ulici
 • Rodina – kdo patří do rodiny?
 • Roční období – přiřaď k měsícům roční období
 • Části dne – ráno, dopoledne, odpoledne, večer, noc
 • Hodiny

Pracovní list č. 2  nebo PS - LIDSKÉ TĚLO

 • Pojmenuj podle obrázků části těla a nauč se je
 • Doplň do vět vhodná slova

Pracovní list č. 3  nebo PS – JARO

 • Změny v přírodě na jaře
 • Návrat tažných ptáků
 • Jarní měsíce, délka dne a noc
 • Jarní rostliny

INTERNET:

WWW.le-synapadu.cz

Inspirativní weby a metodika

Dopravní výchova, zdravotní výchova..

Bezpečné cesty

Tonda obal

Záchranný kruh – první pomoc

3. ročník PRVOUKA od 30.3. do 14.4.

 1. Vyplň pracovní list - PL 1 PRÁCE NA JAŘE
 • do sešitu napiš 3 druhy zeleniny
 1. PL 2 VELIKONOCE  - přečti si vyznačené části, odpověz ústně na otázky
 2. PL 3 VELIKONOCE – vylušti křížovku, vypracuj zakroužkované úkoly