3.ročník – 18.-29.5

Čtení – čteme pohádku O veliké řepě čítanka str.84, přečíst, dodržovat konce vět

 a namalovat obrázek

slova se skupinou ve-vě /čteme vje/, čítanka str.85 – přečíst

Přepis - cv.3 a cv.4 str.85 napsat do sešitu

Opis – 5 slov na konci stránky – věnec…….. – do sešitu

Str.86 básničky přečíst s přednesem

Str.87-88 pohádka Boudo, budko  - přečíst

Zopakovat psaní D  - podle učebnice str.89 a písanka č.4 str.88 přepis říkadel

Matematika – upevňování násobení 2

PS str. 43cv.1 – pouze násobení a slovní úloha cv.2 str.43

Učebnice str.53 cv. 8 zapište do sešitu, str.54 cv.1 zapište do sešitu

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/86463

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/49504

Opakování sčítání a odčítání do 20 – učebnice str.60 cv. 1-2 do sešitu

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/23830

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/23898

Anglický jazyk - procvičování slovní zásoby

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/02/Skryt%C3%A9-zv%C3%AD%C5%99%C3%A1tko.pdf

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/02/Angli%C4%8Dtina-barvy.pdf

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/color-choice/exercises.html

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/color/exercises.html

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/vocabulary/exercises.html