Plán učiva na týden od 29. do 31. 3. 2021

Český jazyk

Přečti článek na listě „KDE SE VZALO SEDM DNŮ?“ pokus se určit a podtrhnout kde vznikl počet sedmi dnů našeho týdne.

Anglický jazyk

Easter - VELIKONOCE

 Matematika

 Narýsujte postavu tvořenou geometrickými tvary                                                         

Gente Tangram, l hecho de piezas tangram, formas geométricas. Tradicional chino rompecabezas tangram tarjeta de solución, juego de aprendizaje para niños, niños. Arte geométrico abstracto — Vector de stock © Eucharis #134173890 (depositphotos.com)

Zeměpis

8. Evropa – Střední Evropa pokračování práce do pracovního sešitu str. 22 - 23 podle učebnice str. 30 - 31 do sešitu vypracovat otázky na str. 30

8. STŘEDNÍ EVROPA - YouTube

9. Nová práce v pracovním sešitě Afrika – Jižní Afrika str. 24 - 25 podle učebnice str. 30 – 31 vypracovat otázky na str. 31

9. Zeměpis - 7. ročník, Afrika regiony - Jižní Afrika - YouTube

Dějepis

8. Sleduj dokument

1.světová válka v číslech 04 - Domácí fronta - YouTube

9. Sledujte dokument pro doplnění představy o životě za protektorátu Čechy a Morava

Druhá česko-slovenská republika 1938-1939 — dokument (2018) - YouTube

Přírodopis

8. Plazi

8. 7. třída (Př, 13) - Plazi (úvod do skupiny) - YouTube

9. Lidské tělo – poznávání a funkce orgánů

9. LIDSKÉ TĚLO - 1.a 2.stupeň ZŠ/ pro děti/ 5.třída/ Kostra/ Svaly/ Kůže/ Jednotlivé tělesné soustavy - YouTube

Každý týden v úterý a ve čtvrtek budou žákům předávány pracovní listy z jednotlivých předmětů.