Plán učiva na týden od 29. 3.  do 2. 4. 2021

 

Český jazyk

Číslovky – doplňování vhodných číslovek do pracovního listu

 

Přídavná jména – vyplnit test na měkká, tvrdá a přivlastňovací přídavná jména

 Procvičování doplňování koncovek přídavných jmen: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+P%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

 

Čtení

Čtení s porozuměním – práce s textem, odpovědi na otázky

 

Matematika

Zlomky – procvičování probraného učiva

Procvičování zápisu zlomků a porovnávání zlomků: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky#selid

 

Dějepis

Změny v zemědělství a ve výrobě zboží – přečíst si v učebnici kapitolu 13 na str. 28 a 29 a odpovědět do sešitu na otázky č. 1 a 2

 

 

Ve čtvrtek 1. 4. 2021 jsou velikonoční prázdniny.

V pátek 2. 4. 2021 je státní svátek