Plán učiva na týden od 22. do 26. 3. 2021

Český jazyk

Jak se píše popis – slohové cvičení

Přídavná jména opakování – pracovní list

Anglický jazyk

 Matematika

9. Nové učivo POMĚR – pracovní sešit str. 16 – učebnice str. 29

8. Nové učivo DESETINNÁ ČÍSLA – pracovní sešit st. 20

Zeměpis

8. Evropa – Střední Evropa pokračování práce do pracovního sešitu str. 20 - 21 podle učebnice str. 28 – 30 do sešitu vypracovat otázky na str. 28

8. STŘEDNÍ EVROPA - YouTube

9. Nová práce v pracovním sešitě Afrika – Tropická Afrika str. 22 - 23 podle učebnice str. 26 – 27 vypracovat otázky na str. 27

9. Zeměpis - 7. ročník, Afrika regiony Východní Afrika - YouTube

Zeměpis - 7.ročník, Afrika regiony Střední Afrika - YouTube

Dějepis

8. Sleduj dokument – pokus se do sešitu zaznamenat místa a počty týkající se roku 1916, napiš, co tě nejvíc zaujalo

1 světová válka v číslech 03 Sestup do pekla - YouTube

9. Lidická tragédie – pomsta za atentát

Heydrich - končné řešení: Lidice - obraz pomsty (41/44) - YouTube

Přírodopis

8. Opakování – obojživelnící

8. 7. třída (Př, 10) - Obojživelníci (úvod do skupiny) - YouTube

9. Opakování – krev, dýchací soustava, trávicí soustava

9. LIDSKÉ TĚLO - 1.a 2.stupeň ZŠ/ pro děti/ 5.třída/ Kostra/ Svaly/ Kůže/ Jednotlivé tělesné soustavy - YouTube

Fyzika

8. Elektřina – elektrický obvod – pracovní list

9. Optika – opakování oko a optické vlastnosti prostředí – pracovní list

Chemie

9. Chemie Oxidy

Každý týden v úterý a ve čtvrtek budou žákům předávány pracovní listy z jednotlivých předmětů.