Plán učiva na týden od 22. do 26. 3. 2021

 

Český jazyk

Číslovky – doplňování vhodných číslovek do pracovního listu

 

Anglický jazyk

Prepositions -doplňování správných předložek do vět

https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM

https://www.youtube.com/watch?v=uDGwhiwwxXA

https://www.youtube.com/watch?v=5Tf0DLBkkzw

https://www.youtube.com/watch?v=fhe7vQjQBxM

 

Family – pracovní list na zopakování členů rodiny

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

 

Matematika

Zlomky – převod smíšeného čísla na zlomek

Video pro připomenutí postupu: https://www.youtube.com/watch?v=t9XO7sV32XA

 

Písemné dělení dvojciferným dělitelem – procvičování

Video pro připomenutí postupu: https://www.youtube.com/watch?v=kaaUeKgyVHo

 

Zeměpis

Hospodářství v Evropě - průmysl

- přečíst si kapitolu 8 v učebnici na str. 18-19 a doplnit v pracovním sešitě stranu 11

- nalepit si zápis do sešitu

 

Výchova k občanství

Evakuace – text nalepit do sešitu a prostudovat. Vyplnit úkoly.

https://www.youtube.com/watch?v=ib2XBhjZPAo

 

Dějepis

Přehled uměleckých slohů – PL na opakování – pročíst a vlepit do sešitu

 

Přírodopis

Test – obojživelníci – odpovídat na otázky s pomocí učebnice

 

Fyzika

Elektrický proud – pracovní list na opakování