Plán učiva na 30. týden                              22.3. – 26.3.2021

7. roč

PŘEDMĚT

 

UČIVO

PRACOVNÍ LIST

ÚKOL                                

 

 • Čtení

 

 • Čtení textu s porozuměním „Písnička pro celou louku“
 • Práce s textem: vyhledávání zadaných slov
 • Reprodukce čteného textu
 • Orientace v textu tichým čtením
 • Čtení slov se souhláskovými skupinami v různé obtížnosti a slov se skupinami di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.
 • Odpovědi na otázky ANO/NE
 • Tajenky, doplňovačky

 

 

 

 

 

 • Číst každý den alespoň 10 min.

 

 • Pracovní listy
 • Pokus o samostatné vyprávění čteného textu „Písnička pro celou louku“

Psaní

 

 • Rozvíjení grafomotorických dovedností, cvičení jemné a hrubé motoriky,
 • Dbát na správné držení psacího náčiní!!!
 • Opis a přepis snadných vět
 • Zdrobněliny -
 • Viz. přiložené pracovní listy

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka

 

 • Doplňování slov do vět a spojování

s obrázky.

 • Co je pravda? ANO/NE
 • Luštíme tajenky

 

 

Individuální docvičování písmen.

 

Diktát slov a vět na PC.

Matematika

 

 • Větší, menší, rovná se – porovnávání čísel
 • Číselné řady do 100
 • Písemné sčítání a odčítání do 100
 • Práce s kalkulátorem
 • Viz. přiložené pracovní listy

www.nasedeticky.sk

https://skolakov.webnode.cz/matematika/

https://www.matika.in/cs/

 

 

První , poslední

Přírodověda

 

 • Jaro
 • Kalendář přírody

https://skolakov767.webnobe.cz/prirodoveda/

www.datakab

Viz. Přiložené pracovní lis