Ve zdravém těle zdravý duch V.

V úterý 24.10.2017 v budově školy ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská 22 proběhlo ukončení pátého ročníku projektu „Ve zdravém těle zdravý duch V.“.

Na Halloweenské šipkované dětí s rodiči hledaly poklad a cestou plnily čarodějné úkoly. Na závěr si všichni na čarodějnickém ohni opekli buřty.

Celý projekt lze popsat jako pohybový a rekreační, ale i výchovný, vzdělávací a znalostní s aktivitami podporující pozitivní psychický a fyzický vývoj dětí, umožňující setkávání rodičů dětí s postižením, kteří se účastnili většiny akcí projektu. Prožitkovým programem dochází k posilování sebevědomí, žádoucích způsobů chování a vyhasínání nežádoucího chování , k rozvoji spolupráce a podpory kamarádských vztahů v rámci kolektivu, odreagování a relaxaci, rozvoji pohybových dovedností, podpoře integrace dětí s postižením do většinové společnosti, otevření nových možností, poznatků, zážitků, možnosti zážitku úspěchu, upevnění spolupráce učitelů, žáků a jejich rodin.

Děti během čtyř měsíců projektu navštívily bowling, dopravního hřiště. Na zahradě školy a internátu provozovaly oblíbený „letní bobing“. Na „Dni s vodou“ se osvěžovaly venkovní solární sprchou a byly plavat. Na „Dni relaxace“ skákaly na trampolíně, cvičily na relaxačních míčích,hrály hry. Na „Dni sportu probíhaly turnaje -florbalový, ruské kuželky,pink-pong. Na „Dni s rodiči“ děti společně s rodiči tvořily podzimní výrobky. Velmi se líbil celodenní turisticko poznávací a naučný„Pohádkový den na zámku Brtnice“. Na zahradě školy přespávaly ve stanech. Navštívily plno akcí Zdravého města Třebíč - Cesta za čistým vzduchem, vystoupily naměstskou věž, Dny bez úrazu, Evropský týden mobility – Evropský den bez aut.

Projekt byl finančně podpořen městem Třebíč z grantového programu „Zdravé město – Zájmové  aktivity – rok 2017.

KVĚTEN

ČERVEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN