týden 23- - 29.3  2020

Čtení

Dvojhláska ou, nácvik ve slabikách

Str. 81 – 83

Psaní

Nácvik dvojhlásky –ou, -au ve slabikách: pou, hou,…Velké U, slova s předložkou u – u domu,

U lesa, .. využijte přepis slov z učebnic

Diktát slov str. 79 dole

 

Matematika

Sčítání a odčítání v oboru do 9, dopočítávání. 9 - …= 6

Pracovní list

Prvouka

Jaro – jarní rostliny, přílet ptáků, změny v přírodě na jaře    https://www.youtube.com/watch?v=9k2FQh03BTs

 

 TV

 Každý den si zacvičte  https://www.youtube.com/watch?v=MUqcYwr92SI

 

HV

https://www.youtube.com/watch?v=0zd7uLR_sF8

 

PV

Pomáhejte doma – jarní úklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

týden 14.4  - 17.4. 2020

Týdenní plán  2. roč.

týden 6.4  - 10.4. 2020

 

Čtení

Vyvození hlásky a písmene Ž,ž + básnička, otevřené slabiky, hry se slovy a písmeny, opakování čtení

Str. 87 – 89

Psaní

Nácvik písmene Z, Ž, ž, slabiky, slova

Pís.4 str. 78-79, 82

 

Matematika

Porovnávání čísel 1 – 10,

Geometrie – geometrická tělesa, jejich určování – koule = míč, krychle = kostka, kvádr = máslo, mouka

PS str.  43 - 44

Uč. str. 33

stavebnice

Prvouka

PV

Velikonoce – tradice, zvyky

https://www.youtube.com/watch?v=6xc8WKg7JtQ

https://www.youtube.com/watch?v=yMMe4AV_Z-g

Příprava velikonočních svátků v rodině – barvení vajíček, velikonoční dekorace, pečení beránka,….

Pracovní list

 HV, TV

Velikonoční koledy, cvičení, jak jste zvyklí ze školy

https://www.youtube.com/watch?v=r7zPQpqBJgg

 

 

 

 

týden 30.3  - 5.4. 2020

 

Čtení

Slova s dvojhláskou ou, psací písmo

Str. 84 – 86, 128

Psaní

Dvojhláska ou, au ve slovech. Opis: učeb. str. 128 – 2ř., diktát: mouka, louka, metou, auto.

Přepis slov uč. str. 82 dole

 

Matematika

Číslo 10, psaní číslice 10, počítání prvků, určování pořadí, číselná řada, rozklady

Pracovní list

Prvouka

Dopravní výchova, dopravní prostředky, děti na kolech – bezpečnost

https://www.youtube.com/watch?v=VolbeGnNt2M

 

 HV, TV

Procvičujte písničku a cvičte stejně jako minulý týden

 https://www.youtube.com/watch?v=oB9_O1yXUsU