Zde je  plán učiva a úkoly na 2 týdny od 16.3. - 27.3. a internetové stránky na procvičování.

Plán učiva:

Český  jazyk / úkoly na 2 týdny od 16.3. - 27.3/

IVP Alenka M. – číst víceslabičná slova, číst psací písmo, čtení krátkých vět

                        Čteníčko 2 str.37-39 číst a vyplnit úkoly na konci stránky

                        Psaní – zopakovat cC čČ , zopakovat psaní i ostatních písmen, použití v krátkých slovech

3. ročník : - opakování čtení slov s dě tě ně, čítanka str.66

                   - čtení slov s d ď t ť n ň , čítanka str. 67 – 68 , opis slov v žlutém rámečku str. 67- 68

                   - čtení s porozuměním –čítanka str.70 Závist , přečíst a říct svými slovy obsah přečteného /můžete si i zvířátka namalovat/

                    - psaní – slova se shlukem souhlásek – koště, mládě, slůně, včera, loďka, těsto, …

                    Opakování psaní malého s, š, psaní velkého S Š

4.ročník -  opakování samohlásek, dlouhé a krátké a procvičování, ČJ 4 uč – str.- 50-54, napsat cv.3a/str.50, cv.1/ str. 51

                 Čítanka str. 54- 56 - Zachránil mě Franta Šramota- každý den číst odstavec a vždy reprodukovat přečtený text, po přečtení celého článku svými slovy povykládat děj, namalovat obrázek

Matematika /úkoly na 2 týdny/

IVP Alenka M. – číselná řada 0 – 14, sčítání a odčítání do 10 upevňovat, čísla 11-16 rozkládat na 10 + 1, 10+2, 10+3….11+1, 11+2….

               Psaní číslic 11 – 16, doplnění číselné řady, porovnávání čísel > <

3. ročník :  upevňování + - do 20 s přechodem, učebnice M 3 str. 38 – 40 –  vypočítat do sešitu

 př.5 a 6 str.38 , cv.6  a 7 str. 40. Přečíst i slovní úlohy a vypočítat. PS str. 32 – 34 postupně vypracovat

4.ročník – upevňování + - do 100 s přechodem typu : 56+4, 78+5, 87-6, 41-9

                   Písemné /píšeme správně pod sebe/ sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu desítky typ  50      60

                    30     -20     učebnice str. 37 – 38

                   Písemné sčítání a odčítání desítek a jednotek typ: 90   52

                                                                                                   6     -2       učebnice str.38-40

                        PS str.18-19

Anglický jazyk  - všichni

Opakování slovní zásoby: čísla 0-10, barvy, probraná zvířata, pozdravy

Internetové stránky k procvičování

www.onlinecviceni.cz  - český jazyk, matematika

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=1&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Slabiky#selid

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=1&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Slova#selid

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=1&subject=Matematika&search1=10.+%C4%8C%C3%ADseln%C3%BD+obor+0%E2%80%9310+a+0%E2%80%9320+bez+p%C5%99echodu+des%C3%ADtky#selid

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=01.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+20+s+p%C5%99echodem+10#selid

 

pro4.r. https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=04.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+level+1#selid

                       

www.skolakov.eu

  /český jazyk 1.a2.r., matematika 1.a2.r.anglický jazyk 3.r. numbers,