Plán učiva na týden od 15. do 19. 3. 2021

Český jazyk

Jak se píše dopis – slohové cvičení

Slovesa opakování – pracovní list

Anglický jazyk

At School

Our House

Den sv. Patrika

Matematika

9. Nové učivo POMĚR – pracovní list – učebnice str. 28

8. Nové učivo DESETINNÁ ČÍSLA – pracovní list

Zeměpis

8. Evropa – Střední Evropa práce do pracovního sešitu str. 19 podle učebnice str.

26 – 27 do sešitu vypracovat otázky na str. 27

8. STŘEDNÍ EVROPA - YouTube

9. Nová práce v pracovním sešitě Afrika – Severní Afrika str. 21 podle učebnice str. 24 – 25 vypracovat otázky na str. 25

9. Zeměpis - 7.ročník, Afrika regiony - Severní Afrika - YouTube

Dějepis

8. Vznik ČSR – přečíst si text, vypracovat otázky a vlepit jej do sešitu

Zbraně I. Světové války

Sabaton - The Red Baron (Subtitles) - YouTube

Největší tankové bitvy - První tanky (První světová válka) - YouTube

1. světová válka v číslech 02 - Válečné zbraně - YouTube

9. Atentát na Heydricha – pročíst pracovní list, vypracovat otázky – vlepit do sešitu

Československý odboj za protektorátu – atentát na Heydricha

Atentát | celý film | Česká filmová klasika - YouTube

Antropoid 2016 CZ Dabing Dobra Kvalita - YouTube

Přírodopis

8. Plazi, přečíst v učebnici, do sešitu odpovědět na otázky 1 a 2 na str. 42

7. třída (Př, 13) - Plazi (úvod do skupiny) - YouTube

9. Vylučovací soustava, přečíst v učebnici str. 43 a 44, do sešitu odpovědi na otázky 1. K čemu slouží ledviny? 2. Kde jsou ledviny v těle?

Správná výživa – pracovní list

9. LIDSKÉ TĚLO - 1.a 2.stupeň ZŠ/ pro děti/ 5.třída/ Kostra/ Svaly/ Kůže/ Jednotlivé tělesné soustavy - YouTube

Chemie

9. Chemie 8. třída (Ch, 38) - Oxidy - YouTube

Každý týden v úterý a ve čtvrtek budou žákům předávány pracovní listy z jednotlivých předmětů.