Plán učiva na 29. týden                                15.3. – 19.3.2021

7. roč

PŘEDMĚT

 

UČIVO

PRACOVNÍ LIST

ÚKOL                                

 

 • Čtení

 

 • Čtení textu s porozuměním „Výlet do ZOO“
 • Práce s textem: věta, slovo, slabika, hláska
 • Reprodukce čteného textu
 • Odpovědi na otázky ANO/NE
 • Rébusy, doplňovačky
 • Kresba obrázku „opice“

 

 

 

 

 

 • Číst každý den alespoň 10 min.

 

 • Pracovní list: Hurá do pohádky
 • Pohádka  „O dvanácti měsíčkách“
 • pokus o samostatné vyprávění pohádky

Psaní

 

 • Opakování  a fixace velkých písmen „ C, Č, I, N, Z “
 • Slovní spojení – opis
 • Řazení slabik do slova, opis
 • Opis a přepis slov, která žáci čtou
 • Viz. přiložené pracovní listy

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka

 

Individuální docvičování písmen.

 

Diktát slov a vět

Matematika

 

 • Pojmy: všechno/nic, malý/velký, krátký/ dlouhý

více/méně- opakování

 • Práce se cvičnými bankovkami
 • Písemné sčítání a odčítání do 100 pod sebou
 • Viz. přiložené pracovní listy

www.nasedeticky.sk

https://skolakov.webnode.cz/matematika/

https://www.matika.in/cs/

 

 

 

Manipulace s penězi, hra na obchod

Přírodověda

 

 • Jaro
 • Příroda na jaře
 • Listnaté stromy
 • Jehličnaté stromy

https://skolakov767.webnobe.cz/prirodoveda/

www.datakabinet.cz

 

 • LÍPA, DUB, BUK, KAŠTAN, JAVOR
 • SMRK, BOROVICEMODŘÍN, JEDLE

Viz. Přiložené pracovní listy

 • listy stromů

 

INFORMATIKA
 

PODÍVEJTE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ ODKAZY NA YOUTUBE.COM

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Na chodníku: https://www.youtube.com/watch?v=6VdrCQQxDu4

Přecházení přes silnici https://www.youtube.com/watch?v=j2jacPZbuiw&list=PLs4qGbxZepcC4REjEUhbLLxjiq_rTdrOB&index=2

 

ZVÍŘÁTKA – JEJICH ZVUKY + PÍSNIČKY, KTERÉ SI MŮŽEŠ ZAZPÍVATJ

Zvuky zvířat: https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y

Písničky o zvířátkách: https://www.youtube.com/watch?v=gFR5GRuQAnQ&list=PLZu-m1xBsh_XQUGlSnYmrtds1KPElmiRc&index=1