Plán učiva na 27. týden                                1.3. – 5.3.2021

7. roč

PŘEDMĚT

 

UČIVO

PRACOVNÍ LIST

ÚKOL                                

 

Čtení

 

 • Čtení textu s porozuměním „O veliké řepě“
 • Odpovědi na otázky
 • Vyhledávání slov v textu
 • Reprodukce pohádky
 • Viz. přiložené pracovní listy

https://www.onlinecviceni.cz­/exc/list-topic-cj1.php

http:www.ucimsecist.cz/

 

 • Slova, hlásky, slabiky, věty

Číst každý den alespoň 10 min.

Psaní

 

 • Písmeno, slabika, slovo
 • Tvoření slov
 • Opis a přepis slov
 • Viz. přiložené pracovní listy

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka

 

Individuální docvičování písmen.

 

Diktát slov na PC.

Matematika

 

 • Sčítání a odčítání do 100 s názorem
 • Práce s kalkulátorem
 • Jednoduché slovní úlohy
 • Viz. přiložené pracovní listy

https://skolakov.webnode.cz/matematika/

 

Manipulace s penězi, hra na obchod.

0-100 Kč

Přírodověda

 

 • Jaro,
 • Příroda na jaře

 

https://skolakov767.webnobe.cz/prirodoveda/

 • Jarní květiny

Pozoruj jarní přírodu a poznávej jarní květiny.

 

 

Přikládám zajímavé odkazy k případnému využití k opakování učiva.

http://program.autiste.cz/

https://pripravy.estranky.cz/

http://rysava.websnadno.cz/

http://www.onlinecviceni.cz/

https://matika.in/cs/

https://skolakov.eu/