Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22


 

Přehled akcí a úkolů na květen 2018


 


 

  1. Provozní záležitosti školy, kulturní, vzdělávací a sportovní akce pro žáky školy


 

Termín

Úkoly/akce

Místo konání

Účast /

pověření realizace

Středa 2.5.

Návštěva baziliky sv. Prokopa - Hrátky s přírodou

VII.B R. Němcová

Čtvrtek 3.5. 

začátek v  9:00hod.

předpokládaný konec ve 12:35hod.

Okresní kolo Atletického čtyřboje ZŠ praktických a speciálních.

Tento den zůstanou třídní učitelé ve svých třídách

( 9.A + 7.A – L. Malec, 8.A - H. Kolorosová).

Vyučování  bude  tento den ukončeno ve 12:35 hod. Třídní učitelé tuto informaci písemně sdělí rodičům žáků do středy 2. května.

Všichni soutěžící žáci  naší školy se sejdou v 8.00hod. na pracovišti Cyrilometodějská a spolu s vybranými pomocníky z IX. A odejdou pod vedením L. Kučerové na Sokolský stadion.

Sokolský stadion

pod Kostelíčkem

ředitel závodu

A. Adámek,

M. Šelle, J. Čechová, A. Jirglová, L. Vetchá

D. Špačková-zdravotník

L. Kučerová,

družstva chlapců a dívek ZŠ Třebíč a ZŠ a PŠ Mor. Budějovice


 

+ dle zájmu třídy školy jako diváci

Pondělí 7.5.

8.00 – 11.40 hod.

Sportovně relaxační den

Třídní učitelé ve svých třídách
 8:00 -11:40  průběh akce

Ukončení výuky po čtvrté vyučovací hodině

třídní učitelé oznámí zákonným zástupcům žáků do  pondělí 3.5.

Středa 9.5.

Exkurze do zámku v Budišově (vycpaná zvířata, zámecký park)

VII.B R. Němcová

Čtvrtek 10.5.

Návštěva muzea Vysočiny

VII.A L. Vetchá

Čtvrtek 10.5.

Návštěva městské knihovny - program ke Dni matek

VII.B R. Němcová

IX.B M. Syrová

II.A J. Hortová

IX.C P. Machátová

Čtvrtek 10.5.

Metodek čtenářský / mezitřídní projekt/

VII.B R. Němcová

II.A J. Hortová

Čtvrtek 10.5.

Návštěva MK Modřínová

Čistá Vysočina s MK Modřínova, úklid okolí budovy MK

IX.B M. Syrová

VI.A B. Vejtasová

Pátek 11.5.

Dopravní hřiště (denní stacionář Družstevní ul.,)

VII.B R. Němcová

II.A J. Hortová

Pátek 11.5. v 9:00hod.

V tělocvičně vyhlášení výsledků výtvarné soutěže  „Platidla minulá, současná a budoucí"

Úterý 15.5.

Bowling u Kmotra

VII.B R. Němcová

II.A J. Hortová

IV. B M. Križanová

Úterý 15.5. od 8:30hod.

Návštěva Úřadu práce 


 

VIII.A H. Kolorosová

Středa 16.5.

Projektový den-téma Včely

IX.C P. Machátová

Středa 16.5.

Divadelní představení „Máme rádi písničky“

VII.B R. Němcová

Čtvrtek 17.5.

Návštěva  dopravního hřiště


 

IX.B M. Syrová

VI.A B. Vejtasová

I.A L. Duranová

Pátek 18.5.

Návštěva baziliky sv. Prokopa  „Život v parku“

VII.B R. Němcová

Pátek 18.5.

Návštěva městské knihovny – pobočka Modřínová

II.A J. Hortová

IV. B M. Križanová

Úterý 22.5.

v případě špatného počasí bude přeloženo

Jarní projektový den

Jarní hrátky prosím o uvolnění školní zahrady a hřiště od rána až do 11:40h a také o p. uč. Malce a povolení rozdělat oheň. Děkuji, R. Němcová

VII.B R. Němcová

II.A J. Hortová

IX.B M. Syrová

IV.A M. Križanová

Středa 23. 5.

Exkurze do Pokojovic (jízda na oslících, stříhání ovcí)

VII.B R. Němcová

Středa 23. 5.

ve 14:30 hod.

Výbor o. s. rodičů a přátel školy

ředitelna C 22

N. Martínková

P. Kišová

B. Vejtasová

pozvání na výborovou schůzi  zajistí jednatelka

B. Vejtasová

Středa 23. 5.

v 15:00 hod.

Členská schůze o. s.  rodičů a přátel školy Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22


 

Školník  připraví tělocvičnu pro konání členské schůze.

tělocvična C 22

ředitel školy, zástupci ředitele, účast učitelů dobrovolná,

za výbor o.s.

N. Martínková

P. Kišová

B. Vejtasová

Středa 23. 5.

Po skončení členské schůze

Třídní schůzky  

Třídní učitelé oznámí rodičům žáků termín třídní schůzky písemně, nejpozději do středy 18. května

třídy  pracovišť

C 22, Z23

za účasti všech učitelů

C 22, Z23

Středa 23. 5. od 8:30hod.

Návštěva K- centrum

VIII.A H. Kolorosová

Středa 23. 5

Návštěva programu v muzeu Třebíč

VI.A B. Vejtasová

Úterý 29.5.

 Muzeum - Hrátky s přírodou

IX.B M. Syrová

IX.C P. Machátová

Úterý 28.5.,

Středa 29.5.,

Čtvrtek 30.5.

Projekt Sbližování generací XII., tvoření v Senior Pointu / malování na plátno /

děti z výtv. kroužku, Vejtasová, Nováková

Čtvrtek 31.5.

Výlet na Bítov a do Znojma - projekt Sbližování generací

IX.B M. Syrová

VII.B R. Němcová

VI.A B. Vejtasová

I.A  L. Duranová

Pátek 1.6.

8.00 – 11.40 hod.

Den Dětí

Třídní učitelé ve svých třídách

Ukončení výuky po čtvrté vyučovací hodině

třídní učitelé oznámí zákonným zástupcům žáků do  pondělí 28.5.

INTERNÁT

   9. 5. 2018 16:00 - 17:30  GP Zdravé město Třebíč - Ve zdravém těle zdravý duch VI. -Den sportu a posilování - lanové aktivity Borovičky, p. vych. Křivánková

10. 5. 2018  14:30 - 15:30  Eucanistika - výroba přáníček, p. vych. Křivánková

10. 5. 2018  16:00 - 17:00  Výstupy do oblak - Vodojem, p. vych. Křivánková

14. 5. 2018     8:30 -   9:30  Porada vychovatelů - Zahradníčkova 23, p. vych. Kučerová, Křivánková, as. pedagoga p. Trybučková, p. Ujčíková

17. 5. 2018  15:00 - 16:00  Zdravé město Třebíč - Cesta za čistým vzduchem - výstup na městskou věž, p. vych. Křivánková

17. 5. 2018  16:00 - 17:00  Městská knihovna - Muzikoterapie, p. vych. Křivánková

24. 5. 2018  15:00 - 16:00  GP Zdravé město Třebíč - Ve zdravém těle zdravý duch VI. - Bowling U Koule, p. vych. Křivánková

31. 5. 2018  14:30 - 17:00  Den dětí - stavby z písku, turnaj ve stolním tenise, zmrzlina, p. vych. Křivánková

Během měsíce: Canisterapie


ŠKOLNÍ DRUŽINA
   9. 5. 2018 16:00 - 17:30  GP Zdravé město Třebíč - Ve zdravém těle zdravý duch VI. -Den sportu a posilování - lanové aktivity Borovičky, p. vych. Kučerová

24. 5. 2018  15:00 - 16:00  GP Zdravé město Třebíč - Ve zdravém těle zdravý duch VI. - Bowling U Koule,p. vych. Nováková, p. vych. Kučerová, p. Hortová J.

28. 5. 2018  13:30 - 15:00  GP Zdravé město Třebíč - Ve zdravém těle zdravý duch VI. - Den sportu a posilování - basketbalový turnaj, fotbalový turnaj, p. vych. Nováková, p. vych. Kučerová

Během měsíce: Malování na chodník

                          Závody papírových vlaštovek

                        Výroba herbáře

Během měsíce květnaMedové slavnosti – mezitřídní projekt VII.B R. Němcová, IX.B M. Syrová, II.A J. Hortová

Během měsíce květnaŠipkovaná – stezka za pokladem VII.B R. Němcová, IX.B M. Syrová, II.A J. Hortová

Během měsíce května: Návštěva SOLNÉ JESKYNĚ- IX.B M. Syrová,VI.A B. Vejtasová,I.A  L. Duranová

Během měsíce května: Míčový trojboj VII. -  IX.A  - v průběhu měsíce J. Čechová, L. Vetchá

projekt MARATON II

„Labyrint" , „Mozkohry" , Finanční dílnička - 6. - 9. ročník, termíny budou upřesněny

Výhled : školní výlety budou v tomto školním roce probíhat v týdnu od 4. do 8. června, termíny výletů předají třídní učitelé do 1.6. zástupcům  ředitele


 

                                    

   5.5.

9:00

C22

7.A

MP – dlouhodobý program

L.Vetchá

23.5.

8:30

K

8.A

Exkurze v K-centru Noe

H.Kolorosová

Výhled: 27. 6. - rafty s Městskou policií Třebíč (vybraní žáci)