Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Přehled akcí a úkolů na březen 2018


 

  1. Provozní záležitosti  školy, kulturní, vzdělávací a sportovní akce pro žáky školy


 

Termín

Úkoly/akce

Místo konání

Účast /

pověření realizace


 

Úterý 6.3.

8.00-10.40 hod

Projekt „První pomoc do škol“ - 1. část


 

C22

VIII.A  Kolorosová


 

Úterý 6.3.

Exkurze do Vel. Meziříčí (SEV Ostrůvek)

Velké Meziříčí, ostrůvek

II.A – J. Hortová

VII.B R. Němcová

IX. B M. Syrová


 

Čtvrtek 8.3.

Exkurze do Vel. Meziříčí (SEV Ostrůvek)

Velké Meziříčí, ostrůvek

I.A Duranová,

VI.A Vejtasová


 

Čtvrtek 8.3.

Návštěva MK Modřínova

IX. B M. Syrová


 

Čtvrtek 8.3.

od 11.00hod.

Vzdělávací program „Hrou proti AIDS“

VII.A,VIII.A, IX.A


 

Pátek 9.3. a

Pondělí 12.3.

 Metodek jarní - Mezitřídní projekt

C22

VII.B R. Němcová

II.A J. Hortová


 

Úterý 13.3.

Kniha moje kamarádka - Návštěva Městské knihovny - pobočka Modřínová

IV.B - Křižanová

 II.A - Hortová


 


 

Úterý 13.3.

Tančící kostky - lego education (RC Damiján)

IX.C  P. Machátová


 

Úterý 13.3.

8.50-10.40 hod

Projekt „První pomoc do škol“ - 2. část


 

C22

VIII.A  Kolorosová

Středa 14.3.

Infocentrum Třebíč – Velikonoční program


 

IV.B - Křižanová

 II.A – Hortová

VII. B - Němcová


 

Středa 14.3.

Lektorský program Velikonoce

Infocentrum

VII.B R. Němcová


 

Čtvrtek 15.3.

IC Velikonoční tvoření

C22

IX. B M. Syrová, VI.A B. Vejtasová, I.A L. Duranová


 

Pátek 16.3.

Program v muzeu Třebíč „Hody, hody, doprovody“

VII.B R. Němcová


 

V týdnu

19. - 23.3.

Velikonoční dílničky


 

C22

IX.A J. Čechová


 

Úterý 20.3.

8.50-10.40 hod

Projekt „První pomoc do škol“ - 3. část


 

C22

VIII.A  Kolorosová


 

Úterý 20.3.


 

Projektový den „VÍTÁNÍ JARA“


 

Z23

IX.C  P. Machátová


 

Úterý 20.3.

Středa 21.3.

Čtvrtek 22.3

Tvoření v Senior Pointu - Velikonoční dílničky

B. Vejtasová,

S. Nováková + děti z výtvarného kroužku


 

Středa 21.3.

od 8:30hod.

Vzdělávací program v Muzeu Třebíč „Hody, hody doprovody“

VIII.A Kolorosová


 

Středa 21.3.

Divadelní představení – Hurá, jaro je tady, aneb velikonoce jsou za dveřmi.

III.B -  J. Hortová

IV.B – Křižanová

I.A L. Duranová

VI.A B. Vejtasová,


 

Středa 21.3.

Soutěž zručnosti v Moravských Budějovicích

(10 vybraných žáků ze speciálních tříd)

IX.B R. Němcová


 

Středa 21.3.

14.30 hod

Výbor o. s. rodičů a přátel školy

ředitelna C 22

N. Martínková

P. Kišová

B. Vejtasová

pozvání na výborovou schůzi  zajistí jednatelka

B. Vejtasová


 

Středa 21.3.

15.00 hod

Třídní schůzky se uskuteční v příslušných třídách na pracovištích C 22 a Z23.

Třídní učitelé oznámí rodičům termín třídní schůzky  zápisem do ŽK  do pátku 16. března 2017.

C22+Z23

třídní učitelé


 

Čtvrtek 22.3.

Tvoření s p. Dušovskou (velikonoční dekorace)

C22

IX.B R. Němcová


 

Čtvrtek 23.3.

Dlouhodobý projekt LOUSKÁČEK

IX.A J. Čechová

VII.A L. Vetchá


 

Čtvrtek 23.3.

od 8:30hod.

Vzdělávací program v Muzeu Třebíč „Hody, hody doprovody“

IX. B M. Syrová, VI.A B. Vejtasová, I.A L. Duranová


 

Čtvrtek 23.3.

Já básnička – mezitřídní školní kolo mezi ZŠ speciální

C 22

IV.B - Křižanová

 II.A – Hortová

VII. B – Němcová


 

Pondělí 26.3. v 9:00hod.

Vzdělávací program v muzeu Vysočiny "Hody, hody, doprovody"


 

IX.A J. Čechová


 

Pondělí 27.3. v 8:30hod.

Vzdělávací program v muzeu Vysočiny "Hody, hody, doprovody"


 

VII.A L. Vetchá


 

Úterý 27.3.

od 9.00hod

Krajské kolo recitační soutěže

Velké Meziříčí, knihovna

VIII.A Kolorosová + nejlepší recitátoři


 

Úterý 27.3.

Program v knihovně na téma „Velikonoce“

Městská knihovna

IX.B R. Němcová

XI.C  P. Machátová


 

Úterý 27.3.

Policie ČR 

VIII.A  Kolorosová


 

Středa 28.3.

Projekt „J. A. Komenský“

IX.A J. Čechová


 

STŘEDA 28.3.

od 10,00hod.

Filmové představení  „Králíček Petr“ zúčastní se třídy ZŠ, třídy ZŠ speciální dle domluvy. Délka představení 95 minut.

Po skončení filmového představení cca 11:40 bude  konec vyučování- žáci se rozejdou od kina domů. Žáci chodící na oběd a do ŠD se vrátí do školy v doprovodu svých učitelů. Informace bude předána zákonným zástupcům  žáků nejpozději do pátku 23. března

kino Pasáž

Výše vstupného bude upřesněna. Organizačně zajišťuje filmové představení

L. Vetchá.

nahlásit počet dětí a peníze předat  do pondělí 26.3.

případné změny nahlásit ve středu ráno před odchodem.


 

8.3.

9:30

C22

4.+6.A

Jak se nestát závislákem

TĚLOCVIČNA

Nej + Chud

8.3.

11:00

C22

7.+8.+9.A

Hrou proti AIDS

TĚLOCVIČNA

Vet+Kol+Čech

23.3.

9:00

C22

7.A

MP – dlouhodobý program

L. Vetchá

27.3.

11:00

C22

7.+8.+9.A

PČR –Bude mi patnáct

Vet+Kol+Čech


 

Velikonoční  prázdniny proběhnou 29.3. - 2.4. 2018

TU oznámí písemně do ŽK  zák. zástupcům termín velikonočních prázdnin  nejpozději do pátku  23.3. 2018

TU provedou poučení o bezpečnosti a chování  žáků v době velikonočních prázdnin.  Zvláště pak  žáky vyšších ročníků poučí o nebezpečí požívání alkoholu při velikonoční pomlázce a provedou zápis do TK.

Žáci opět nastoupí do školy v úterý 3. 4. 2018.


 

INTERNÁT

15. 3. 2018  15:00 - 17:30  Alternátor Borovina, p. vych. Křivánková

21. 3. 2018  16:00 - 17:30  Velikonoční tvoření - sladká kuřátka, p. vych. Křivánková

22. 3. 2018  14:30 - 16:00  Velikonoční tvoření - malování kraslic, p. vych. Křivánková

26. 3. 2018  15:00 - 16:30  Velikonoční tradice - knihovna Třebíč, p. vych. Křivánková


 

Během měsíce: Canisterapie


ŠKOLNÍ DRUŽINA

15. 3. 2018  13:45 - 14:45  Zdobení stromu - krmení ptáčků, I., II. a III. vých. sk., p. vych. Nováková, Kučerová Tomancová

26. 3. 2018  9:30  MS vychovatelů( školní družina Cyrilometodějská 22), p. vych. Kučerová, Nováková, Tomancová, Handlířová, Křivánková


 

Během měsíce: Měsíc knihy, výroba záložek, moje nejoblíbenější kniha

                          Poznáváme naše tělo

                          Tradice Velikonoc


 

V době od 13. 3 2018 -  iČKO Třebíč -  výstava výrobků dětí ze školní družiny a výtvarného kroužku